İbrahim SARITAŞ

İbrahim SARITAŞ

Değer Gözlüğüyle Ata Lisanında “Lisan”   Okuması

Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar. Al Allah’ım kulunu, zabt et dilini. Teslimiyet… Dil mevzubahis olduğunda lisan zabıtası olamayız de... [Devamını Oku]

Akifçe “Değer”leşen Medeniyet Algısı

Avrupa medeniyetiyle Asr-ı Saadetteki medenileşmenin mukayesesi münderiçtir. Aynalar var, aynalar var. Maddi-Manevi. Bu ayinelerden birisi de içind... [Devamını Oku]

Akifçe “Değer”leşen Medeniyet Algısı

Avrupa medeniyetiyle Asr-ı Saadetteki medenileşmenin mukayesesi münderiçtir. Aynalar var, aynalar var. Maddi-Manevi. Bu ayinelerden birisi de içind... [Devamını Oku]

Hatt-ı Kur’ân ile Hatt-ı İmanda Yol Almaya “Değer”

Bir Sual: Bir gecede cahil kalınır mı ki? Muhatabımız olan genç, Edebiyat fakültesinde Osmanlı Türkçesi dersi almaya yeni başlamıştır. Hoca... [Devamını Oku]

“Değer” Ayinesinde Yaz Mevsimi

Kur’ân talebesi, darb-ı emsalden ayet-i kerimedeki “Sakının!” nidasını işitir. “Yarın, yani kıyamet günü için, ne takdim ettiğine (n... [Devamını Oku]

Hürriyeti “Değer”lendirme Hürriyetimi Kullanıyorum

Mazilere bak yürüAlnın yüzün ak yürüEsaret zinciriniKırıncaya dek yürü “Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam.” der Sevgili Üsta... [Devamını Oku]

“Değer”leri İman Gözüyle Okumaya Değer (İman/Amel eksenli kitabettir.)

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini.Bak, o vakit kabaran sular nasıl yıkacaktır bendini!  Hem nur hem kuvvet. Hayatımıza Cenab-ı Hakk’ın ... [Devamını Oku]

“Değer”lere mif  t  âh, yâ Fettâh!

Dil… Hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezeli’nin nurlarından aldığı his/se ve muhabbetle, şevki kendinden geçercesine diline vuran ... [Devamını Oku]

İki “Değer”li Meyve: İnsan ve Ramazan

On bir aydır gideli biz de çekerdik hicrânMerhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazân Sen!.. Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem... [Devamını Oku]

Giz’li Değer: İman (Varsa İmkân Var)

Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliği sevdim beni bilsinler için mahlukatı yarattım. Sağ elde güneş sol elde ay. Ağır basan madde değil, ma... [Devamını Oku]

Dünyanın Hakiki “Değer”i Deyince?

Sakın Feyzî, sen gözünü Hak yüzünden ayırma,Hakkı gören gerçeklere, hakkı kadar atâ var. Bir Rüya… Dünyamızla alakalı. Sevgili dos­tu... [Devamını Oku]

Mah’ın İki Yakasında Hangi “Değer” Var?

Nev-be-nev şakku’l kamer esrârını işrâb ederÇarh-ı dilde mâh-tâbân-ı dehân-ı Mustafâ Hilâl… Ramazan’ın müjdecisi. Kâinatın lis... [Devamını Oku]

İktisâdî “Değer”: Muktesid Olabilmek

مِنْ مَحَاسِنِ الشَّر۪يعَةِ سَدُّ اَبْوَابِ الْفِتَنِ “Fitnelerin kapılarını kapatmak şerî’atin ... [Devamını Oku]

Oku!… Kalbine “Değer” Kat!

O risâlenin (Mu’cizât-ı Ahmediyye’nin) mezâyâsını (sözlerinin mehasinini) söylemek lâzım gelse, o risâle kadar bir eser yazmak lâzım ge... [Devamını Oku]

Maârifin Kalbi: Marifet “Değer”i

(Menşeindeki “مَنْ عَرَفَ” hakikatinden koku taşıyan,hüceyre-i kelam tesmiyesine seza bazı kelimattan ibarettir.) Marifetullah “lafz... [Devamını Oku]

“Değer”den Kalbe İnşirah Yolu

Müracaat edilen kalbin sözleridir. اِذَا ضَاقَتْ بِكَ الدُّنْيَا فَفَكِّرْ فٖي “اَلَمْ نَشْرَحْ... [Devamını Oku]

Şefkat, Rahmete Rabt Edilmekle “Değer” Kazanır

Bir damla şefkat olan gönüllerde Bir garib, bir öksüz, bir yetim ağlar Rahmet katresi… Rahim olanın rahmet hazinesinden… Toprağın sıcaktan ... [Devamını Oku]

Hakiki Mü’min Sıfatı: İstikamet “Değer”i

İstikâmet bir selâmet râhdırDoğrunun yardımcısı Allah’tır Tabii ki selamet râhı… Allah nereye çıkacağı bilinmez yollardan muhafaza bu... [Devamını Oku]

Fethin Değeri Fatih ile Anlaşılır (Miftahu'l-Feth)

Bu ferah ki bende görürsüz, yalnız bu kal’a fethine değildir.  Akşemseddin gibi aziz, benim zamanımda olduğuna sevinirim.  Yelkenler biçilec... [Devamını Oku]

Değerleşen Ahlakın Madeni Nedir?

Resûl-ü Ekrem (sav)’in Kur’ân’dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda ictima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, her bir haslette en... [Devamını Oku]

Atasözünde Sa'y: Niçin Değerli?

“Sa’yimizi meşkûr eyle!” Madem “Din nasihattir.” Öyle ise atalar sözünü yabana atmamak gerek. Her biri gönül gözüne açılmış bir p... [Devamını Oku]

Ümidvâr Olmak Değer Aşısıdır

İstikbâl, yalnız ve yalnız İslâmiyet’in olacak.Ve hâkim, hakaik-i Kur’âniye ve îmâniye olacak.   Ümid dediğimiz nerededir ki? Her y... [Devamını Oku]

Değer Olarak: Ayinede Yansıyan Dindarlık

Ayine-i kalbe sahibiz. Öyle bir ayine ki... Davranış, konuşma, tavırlar, tüm hallerimiz, kalbimizdeki iman ve ahlaka göre sudur eder. Yansıyan... [Devamını Oku]

Herbir İhtiyar/İhtiyare İmanıyla “Değer” Taşır

Kış... Yine geldi. Ebedi gençlik ölüm, desem kimse inanmaz;Taş ihtiyarlar, servi çürür, ölüm yıpranmaz. Aslında bu kabristan sadece bayram a... [Devamını Oku]

Evladımın Yüreğindeki Kahramanlık Cevheri\" Değer"i

Kahramanlar büyüsün masalda dev misali,Eğilsin öpsün gökler, canım nazlı hilali... Kahramanları olan aziz bir milletiz/ümmetiz biz. Mesela, Ya... [Devamını Oku]

Bir Mektup Bir "Değer" Ağaç De, Ama Geçiverme!

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الّٰلهِ وَبَرَكَاتُهُ Muhterem Hocam, Son mektubunuz beni çok mes­rur etti... [Devamını Oku]

Bu Sualde Değer Var!

Madem Kâinat Kitaptır Okuması Nice Olur? Kâinat kitabını en güzel şekilde okuyan, manalarını talim edip ders veren yegâne muallim elbette ki... [Devamını Oku]

Zamanı "Değer"li Kılma Adına: Asr-ı Saadet

“Saadet define gibi bir tesadüf kazması darbesiyle bulunuveren bir nimet değildir.” (Ali Fuad Başgil) “Ben” merkezli bir nazarla “zaman” ... [Devamını Oku]

Günlüğümden Birkaç "Değer"li Yaprak

Ders verdiği iman hakikatlerini, dinsizliği susturacak bir kuvvette ispat eden değerimiz nedir? 04 Muharrem 1441, Salı Bugün edebiyat derslerine ek ... [Devamını Oku]

İnsanın “Değer”i mi Dediniz?

İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır. Hatt-ı Kur’ân ile yazılmış sahifeler üzerinde yaptığ... [Devamını Oku]

Değer Penceresinden Fetih

Taşır ezelden ebede insanlığa müjdeniKutlu yolun habercisi ümmetin sevgilisiHak geldi diyor Yaradan batıl zâil olacakİnna fetahna’yı dünya b... [Devamını Oku]

En Değerli Kelam: Kelamullah

Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübhân andadurHer ne işitse kulagun mağz-ı Kur’ân andadur “Okumak” fiili üzerine çok serd-i kelam eylen... [Devamını Oku]

Baharımıza Üç Değerli Nazar

Kâinat kitabının bahar sahifesinde müşahede ettiğimiz manzaralar ve güzellikler, bizim için yaradan ile yaratılan arasındaki irtibatı ortaya k... [Devamını Oku]

Değeri Katlanmış Vasıf:Kardeşlik

Kardeş… En yakınımız, can-ciğerimiz ol­ması gerekeni ifade eden kelime. Lakin Asr-ı Saadetten bize miras kalan uhuvvet gösterdi ki bu yakınl... [Devamını Oku]

Gençler İçin Bir Değer: Ölüm Tefekkürü

Korkmayın bulanık değil, nettir ölüm.Hayalden hakikate hicrettir ölümÖlüler için nedir tarifi zor yaDiriler için büyük ibrettir ölüm. Kamu... [Devamını Oku]

Değerleri Şiirleştiren Şair

Vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle... Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişimİnan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim “Eşek ... [Devamını Oku]

Değerleşen Kavram Adalet

“Göğe gelince, onu yükseltti ve mizanı (umum kâinatta adâlet ve dengeyi) koydu. Ta ki tartıda haddi aşmayın! Ve tartmayı adâletle dosdoğru ... [Devamını Oku]

“Değer”ini Ne Kadar Biliyoruz? Hilyeler

Hilyelerin okunması (aynı mevlid-i nebeviler gibi) imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyic ve mües... [Devamını Oku]

Her Köşe taşı Bir Değerdir

Köşe taşı köşede yaraşır. (Atasözü)Bazen insan,Bazen eşya,Bazen hadise,Bazen bir eser... Karşımıza köşe taşı olarak çıkabilir. Evet, ... [Devamını Oku]

Değerleri Değerlendirmeye Ne Dersiniz?

Gerek şahsi gerek içtimai hayatın damarlarında gezinen, kaynağı Kur’ân ve sünnet olan ab-ı hayattır değerler. Adalet, dostluk, dürüstlük,... [Devamını Oku]

Değerler Derleyecek Gül'lerimiz Var!

Cemalin şulesinden âlemler gülşen olduSünnetinle iktida edenler hep necat bulduKimi Sıddık, kimi Faruk, kimisi Zinnur olduSen Şefie’l-Müznibin... [Devamını Oku]

“Değer”ler Derleyecek Gül’lerimiz Var!

Cemalin şulesinden âlemler gülşen olduSünnetinle iktida edenler hep necat bulduKimi Sıddık, kimi Faruk, kimisi Zinnur olduSen Şefie’l-Müznibin... [Devamını Oku]

İmanın Hassası Bir Değer

Biz doğruluğa teşvik edilmedik mi? Doğru ile mesul değil miyiz? Ve “Festekim” emrini kendine şiar edinmiş, “doğru”yu kendisiyle (asm) tas... [Devamını Oku]

Bir Değerdir O'nun (cc) Teveccühü

Rabbin seni ne terk etti, ne de (sana) darıldı!                                                                 (Duhâ... [Devamını Oku]

Değerli Kaide: Huz mâ safâ,da' mâ keder!

İradem olduğu gündür senin iradene râmBir an için bana yollarda durmak oldu haram Kalbin halleri çeşit çeşittir. İsmiyle mütenasib tam da. Bi... [Devamını Oku]

Hoşgeldin Ramazan Onbir Ayın Sultanı

O’nunla (asm) “Değer”leşen Vakit: Ramazan-ı Şerif  On bir aydır gideli biz de çekerdik hicranMerhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazan. Ha... [Devamını Oku]

Sahi Neydi, ...'e Değer Katan Şey?

“Allah katında sizin en üstün olanınız, en takvalı olanınızdır.” Durdu, sessizliğe büründü. Bir anda gözlerini gözlerine dikti. “Ama... [Devamını Oku]

Sünnete İktidada Bir “Değer”: Abdullah Bin Ömer

Hâl ve hareketinde Resulullah’a en çok benzeyenlerden biri de İbni Ömer idi.Hazreti Aişe (Ra.) Abdullah ibni Ömer (ra), asr-ı saadetteki Abdull... [Devamını Oku]

Peygamber Sözünün Değerini Bil(ebil)mek

 “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur’ân-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: ... [Devamını Oku]

Bir Değer Ölçüsü: Süreklilik, Rıza-yı İlahi'dir

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler ve Adn Cennetlerinde gü... [Devamını Oku]

Kalblerin Tevhid “Değer”i Mübarek Bayram Günleri

Tevhid ede zevk ileHakkı seve şevk ileTasdik inerse dileBayram o bayram ola Niçin “Bayramsa bayramınız mü­barek olsun” diye başlar ve sitem e... [Devamını Oku]

Bir "Değer" Ölçüsü: Nuh'un Gemisi Varken Yüzmeyi Bırak

“Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar boğulur.” İmam Malik (ra)  Sünnet-i Seniyyeye, “utlubu’l-ilme” kelam in... [Devamını Oku]

Kalemlerin Eşliğinde Yazılan Manevi Cihanda "Değer"

“Ne zaman kılıç sesleri yüksel­se, savaş hızlansa Resûlüllahı (asm) arar­dı gözlerimiz” diye ifade bu­yur­maktadır, Allah’ın Ars­... [Devamını Oku]

"Değer"lerimizi Gül Tartısından Geçiriyor muyuz?

“Değer” deyip geçivermemek gerek. Değerin de kıymetini bilmek ve anlamakla içini doldurmalı böylelikle maddesiyle manasıyla ona sahip çıkma... [Devamını Oku]

İhtiyaçlarımızın Farkındalığını Ne Kadar Değerlendiriyoruz?

Erteleme ifadeleri­nin kaynağını kurutmak için, “ih­ti­yaçlarımızın farkında­lığında” ol­­ma­­mız şart. “İhtiyaçlarımızı... [Devamını Oku]

O Nur'un (asm) Nuruyla Bakışlar "Değer" Kazanır

Ayinedir şu âlem her şey hak ile kaim Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Evet… Bir başka “değer”, “kıymet”, “mü­­cev­her... [Devamını Oku]

Hayal Ülkesinden Bir Değer: Şiir Gözlüğüyle Hayat ve Kâinat Kitabını Okumak

İne gönül, kalka gönülHep doğruya baka gönülHak vergisi… Hakk’a gönülVermeyene anlatılmaz. İlk ne zaman bir şiir mısrasıyla karşıla... [Devamını Oku]

Kadirşinaslık (‘Değer’bilirlik) Bakışı: Nimet Kabuğu Altında Şükrü Görebilmek

İyilik bilen insanlar, nail oldukları nimeti, şükür çivisiyle mıhlarlar. Kimlere karşı nasıl ve ne kadar kadirşinas olabileceğimize yö­ne... [Devamını Oku]

Yıpranmış Kalemler "Değer" Kazansın!

“Sizin en hayırlınız, görüldüğünde Allah’ı hatırlatanınızdır.” Günaydın… Görüşürüz… Kendine iyi bak… Tatlı uykular… Ba... [Devamını Oku]

Gökyüzünün Yıldızlarını (ra) Tanımaya "Değer"

 “Eğer siz sahabeyi görseydiniz ‘Onlar deli midir?’ derdiniz. Onlar sizi görseydi ‘Bunlar Müslüman değiller mi?’ derlerdi.” Alemlere r... [Devamını Oku]

Sanatkârın ve Eserinin Değer'ini Bilmek

Ecdadımıza karşı olan kadirşinaslığımızı gözden geçirmeye, asırlardan müteşekkil zaman vagonlarıyla günümüze intikal eden sanat eserle... [Devamını Oku]

Kelimelerin İşaret "Değer"i

Kelimelerin elbette mana cihetiyle icra ettikleri vazifeleri var. Taşıdıkları kıymet de kelimelerin bu özelliğiyle ilgilidir. Kelam hazinesinin i... [Devamını Oku]

Hakiki Ömrümüzü "Değer" li Kılmak Adına...

Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil! Malum… Kavanoz hikâyesini he­men he­pimiz biliriz. Dolu kava­nozda büyüklüğüne göre taş par­çacıkl... [Devamını Oku]

En "Değer"li Miras Sünnet-i Seniyye

Ey hâlleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren büyük Allah’ım! Bizi en güzel hâle çevir! Bize iyi hâller ihsan eyle! Bir uyanış, ayağ... [Devamını Oku]

Kendimizi Hesaba Çekmeye "Değer"

Muhasebe hasleti “değer”leştirilmeli, bir program dâhilinde terbiye metodu haline getirilmelidir. Özellikle gençlerimizin iç dünyalarından ko... [Devamını Oku]

Hak ve Hakperestliğin "Değer"ini Biliyor muyuz?

Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım,Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.Mehmet Akif Hakkı tutup kaldırabilme gücüne sahi... [Devamını Oku]

Feyz Kaynağı Bir Değer: "Vefa" Güneşi

Arz-ı mihr eylemeğe başladı amma devran  Varak-ı mihr ü vefayı kim okur kim dinler.“Bu zamanın insanları, şefkat ve muhabbetlerini anlatmaya... [Devamını Oku]

O “Değer” (asm) Hayatımızda Olmadan Başka Değerler Aranır mı?

Değer arayışı, doğruluğu ve güzelliği arama teşebbüsü olmalıdır. Bu  arayışta medeniyetimizde izleri ve eserleri bulunan manevi alan ve t... [Devamını Oku]

Değerler Eğitiminde Üç Temel Mesele Değerlerin Tesisi, Tespiti ve Model Arayışı

Allah’ın yarattığı en mümtaz varlık olan insan, hem ferdi hem içtimai hayatta kendisi ile irtibatı bulunan her bir şeye bir kıymet, bir değe... [Devamını Oku]

Mevlânâ'nın Misafirleri

Mevlânâ Müzesi'ne ilk adımınızı attığınızda, dünya telâşesinden uzak, savaştan, kavgadan çok uzak bir iklim belirir önünüzde. Orada b... [Devamını Oku]

Değerler Derleyecek Gül'lerimiz Var!

Cemalin şulesinden âlemler gülşen olduSünnetinle iktida edenler hep necat bulduKimi Sıddık, kimi Faruk, kimisi Zinnur olduSen Şefie'l-Müznibin'... [Devamını Oku]