İçerik Resmi
Osmanlı İmparatorluğu ve Açe Krallığı Diplomasisi
200. Sayi
Celal AKAR 01 Temmuz
Endonezya takımadalarındaki millet, kadim zamanlardan beri dünya ticaret faaliyetleri yoluyla dünyanın farklı yerleri ile bağlantı sağlamıştır. Nusantara denilen bu bölge, Çin ovalarını batıya doğru bağlayan ve buradaki kavimlerin çeşitli etnik kökenler, dinler ve kültürlerle etkileşime
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız