Müjdecinin Müjdecisi: İsa (as), Kudüs ve Mescid-i Aksâ

204.sayı İtikad
Ya Rabbi! Resûl-i Ekrem (Aleyhissalatü Vesselam) Efendimizin miraçta bütün Enbiya-yı izam ve Rusül-i Kiram Hazarâtına imamlık yaptığı âlî makam ve İslâmiyet’in ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksâ’ya nihayetsiz (sonsuz) selam, ta’zim, hürmet ve muhabbetlerimizi takdim ediyoruz, kabul buyur. Miraç gecesinde nâzil olan iki ayetten birincisinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ “Biz Allah’ın peygamberleri ara­sında ayırım yapmayız.”1 Pey­gamberlerin ilki Hz. Âdem (as)’dan sonuncusu Hâtem’ül Enbiya (asm)’a kadar bütün peygamberleri Allah’ın birer elçisi olarak kabul ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız