İmani Meselelerin Münakaşası Caiz Değildir

203.sayı Risale-i Nur
“Mesâil-i îmâniyenin münâkaşa sûretinde bahsi câiz değildir. ” Günümüzde pek çok imani mesele kişiler ehil olsun/olmasın her yerde uluorta çok rahat bir şekilde tartışma konusu yapılabiliyor. Tabii o tartışmalar bazen yüksek dozda münakaşaya dönüşebiliyor. Hizmet ehli insanlar arasında da imani meselelerin bahsinde dikkat edilmediği zaman münakaşa su­retinde tartışmalar yaşanabili­yor. Üstad Bediüzzaman Hazret­leri nur ta­lebeleri arasında müna­ka­şa­­ya dönüşen bir mesele hak­kın­­da şu tavsiyeyi yapıyor: “Re’fet mektubunda diyor: Bu mes’ele ihvânlar beyninde (ara­­sında) medâr-ı münâkaşa ol­muş­­tur. Kardeşler...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız