Kuş Evleri

35.sayı KONULAR
Kuşlar, İslâm Tarihi’nde hürmete layık görülmüşlerdir. Cenâb-ı Hakk’ın Habil ve Kabil’e bir dersini kuşlar vasıtasıyla vermesinden başlayıp, Ebrehe’nin istilâsına karşı Ebâbil kuşlarıyla Kâbe’yi korumasına; Sevr Mağarası’nda Peygamberimiz (asm)’ın müşriklere karşı bir güvercin kuşu ile muhafaza edilmesinden, Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin de aralarında bulunduğu birçok evliyaya kuşların gönderilip lisân-ı halleriyle vazîfelerini alkışlanmalarına kadar, kuşlara verilen bu hürmete neden olacak misaller bulunmaktadır. Bu şefkate layık mahlûkların, kötü çevre şartlarından korunmaları için tarihin birçok döneminde...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız