Küçük Bir Cennet: Aile

191.sayı Aile ve Çocuk
Aile, âdemoğlu için vazgeçilmez bir kurumdur. Aile kurumu ilk insan Hz. Âdem zamanından beri varlığını sürdürmektedir. Aile hayatının saadetle devamı, eşlerin birbirlerini ebedi hayat arkadaşı olarak görmesiyle mümkündür. İslamî esaslara göre kurulan ve devam eden bir aile hayatı, bu dünyada cennet gibi bir hayatı netice verir. Çünkü hürmet, muhabbet ve şefkat esaslı bir hanede bir taraftan aile fertlerinin huzuru ve mutluluğu temin edilirken, diğer taraftan toplumun saadet ve emniyetine katkı sağlanmış olur. Aile efradında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olması, huzurlu ve mutlu bir aile ortamını tesis eder. Çünkü Allah sevgisi, insanı Allah...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız