İçerik Resmi
İnsan İnanmaya Muhtaçtır!
201. Sayi
Ayhan Mirza İNAK 01 Ağustos
insanın sonsuz arzularını karşılayacak daimî bir yaratıcı olmalıdır. Ve o yaratıcının ebedi bir âlemi olmalıdır. İşte o âlem de cennettir. İhtiyaçlarımızı bu dünyada mükemmel olarak karşılayan Allah, elbette -emir ve yasaklarına uymak şartıyla- ahirette de
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız