“Allah’ın Dostu” Olmanın Sırrı

203.sayı İtikad
 “Ve kendisi iyilik eden bir kimse olarak, nefsini Allah’a teslim eden ve Hanîf (hakka yönelmiş) olarak İbrahim’in dinine tâbi’ olan kimseden, din bakımından daha güzel kim olabilir? Zira Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.”Nisa Suresi, 125 Ahzâb Suresi’nin 7, Ahkaf Su­re­si’nin 35 ve Şûra Suresi’nin 13. ayetlerinden yola çıkan İslam âlimleri, ulülazm peygamberle­rin ilgili ayetlerde ismi geçen Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mu­sa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (sav) olduğunu beyan etmiş­lerdir. Ulülazm, “azim sâhipleri, sabır­lı, gayretli ve kararlı kimseler” demektir. Karşılaştıkları büyük zorluklara rağmen peygamberlik görevlerini üs...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız