Yardım

Konuya ait resim

Yardım Sileme Gerçeği - 3

İtikat ve esbab dairesi noktasından ve rububiyet ve ubudiyet alanına göre insanların yaptıklarını ve yaşadıklarını tahlil etmeye çalışacağız. Yaşayanlardan ve ölenlerden bir şey dilemek veyahut onları şefaatçi yapmanın dinimize göre ölçüsü nasıl olmalıdır? يَٓا اَيُّهَا

Konuya ait resim

Herkes Beş Dakika 'İnâyet'i Düşünsün

İNSAN Modern dünya, insana -kuruntu/vehim anlamında- olanın dışında bir özellik/fonksiyon yükledi ve insanı zora soktu. İnsan bu yükün altına girdi; çünkü insanda yaratılıştan gelen bir fonksiyon 'benlik' bulunmakla birlikte 'nefs-i emmare' bu durumdan hoşnut oldu.

Konuya ait resim

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye'de Su Kuyusu Açıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği üç yıldır savaşın devam ettiği Suriye’de, halkın su ihtiyacını gidermek için kuyu kazma çalışmalarına başladı. Boru hatlarının patlaması, Salkin halkının ve mültecilerin nüfusunun çok olmasından dolayı mevcut sular halka yetmiyor. Bu

Konuya ait resim

Suriye ve Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Kış, bölgede ilk defa bu kadar şid­detli geçiyor. Suriye’nin Halep ve Humus böl­gelerinde iki çocuk donarak öldü. Sayı daha artacak. Suriye’de kriz bininci gününü dol­durdu. Suriyeliler, bu süreçte üçün­cü kışı geçirecek ama çok ağır kış

Konuya ait resim

35 ülkeye 1 milyon Kur’an-ı Kerim

İnsani yardım faaliyetleriyle dünya açılan gönüllerimizin elleri olan kuruluşlarımız sadece gıda değil, kalp ve gönülleri besleyecek faaliyetlere de destek veriyor, bu konuda da çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan birisi de Hayrat İnsani Yardım Derneği. Hayrat İnsani Yardım

Konuya ait resim

Uzak Asya'dan Uzanan Birel: Bangladeş

İstanbul’dan havalandıktan on saat sonra Bangladeş’in başkenti Dakka’ya Şah Celal Havaalanına iniyoruz. Bangladeş, nüfusunun yarısı günlük bir dolardan daha az bir gelirle geçimini sürdüren bir ülke. Bunu havalimanına iner inmez gözümüze çarpan bariz yoksulluk emarelerinden

Konuya ait resim

Güzide Kurumlarımız ve Üstümüze Düşen Vazifeler…

Rabbimize hamdolsun ki, her gelen günümüz nice güzel faaliyet ve projelerle geliyor.“İki günü bir olan ziyandadır” nebevi kaidesince, gayretli faaliyetleri görmek sinelerimizi ferahlatıyor.Mevzumuz; Hayrat İnsani Yardım, ULUED, HAYSİAD gibi hepsi de genç ve heyecan kaynağı