İnanç

Konuya ait resim

İnanıyorsanız, Başarabilirsiniz

"Hayat cidâldir (mücadele) şevk ise matiyyesi (bineği)dir” der Bedîüzzaman Hazretleri. Yani hayat bir faaliyet ve hareket; şevk ise, bineğidir. İnsan bir hedefe kilitlendiği zaman ona ruh olacak ve gayrete getirecek yegâne binek şevktir. Çünkü insan

Konuya ait resim

İnaç ve Ümit

Üstü başı yırtık pırtık, eski ve döküktü. Etrafına yalvaran nazarlarla bakıyor, “Sadaka, bu fakire bir sadaka… Ne olur acıyın… Bir ekmek parası… Allah (cc) rızası için sadaka…” diye dileniyordu. Gelip geçenler avucuna birkaç kuruş bırakıyor,

Konuya ait resim

İnanmayanın Kör Gözüne Parmak

Hayat, en büyük gerçeklik ve her şeyi görünür kılan harika bir aynadır. Diğer her şey adeta hayatla beraber gelir. Hayat, varlıklar arasında iletişim ve irtibatın kurulmasına vesile olan bağdır. Bütün hayat sahiplerinin kabiliyet ve özelliklerinin

Konuya ait resim

Risale-i Nur ve Evrim

Risale-i Nur’da direk evrimle ilgili en net ifadeler Osmanlıca İşaratü’l-İcaz tefsirinde yer almaktadır.1 Evrimle ilgili bu ifadelerde Üstad Bediüzzaman özetle, imkân-hudus konusundaki bir kısım izahlara ilaveten “Hayvanlar ve bitkiler dahil her bir canlı türü için

Konuya ait resim

Neden Geldim Bu Dünyaya?

İnsanoğlunun tarih boyunca en çok sorduğu soru, bu olsa gerek: Bu dünyada ne işim var? Hayvanlardan ve diğer varlıklardan niye farklıyım ve ben burada ne yapacağım? Mevzuya iki başlık altında yaklaşmak isterim. 1. Dünya ahiretin