5. Sayı Kapağı
5. Sayı Kapağı
5. Sayı Aile Çocuk Eki Kapağı
5. Sayı Aile Çocuk Eki Kapağı

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Nisan 2007 Sayımız

Ey ehl-i irfan! Muhabbetiniz Muhammed (asm) olsun!

Bernard Shaw, “Dünyada hangi ‘güzel’ taşı kaldırırsak kaldıralım, altından mutlaka Muhammed (asm) çıkar” derken çok hakl...

İmânî İlimle Bütünleşen Hayat

İnsan, hayatı boyunca dünyasını daha güzel hale getirmek için uğraşmakta. Fakat ne gariptir ki peşine düşerek hayatını t...

Kâinatın Çekirdeği ve Meyvesi

Nasıl ki hayat bu kâinattan süzülmüş bir özü, hulâsadır. ?uur ve his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir hulâsasıdır. Ak...

Ve geldin Ey Nebî !

VE GELDİN EY NEB?!Geldin de âleme verdin teselli.Zira âlem-i bekasız nasıl teskin olunur ki,Saplanırken kalb-i hazinimiz...

Kisrâ’nın Bilezikleri

Resûl-i Ekrem (asm), nübüvvet dâvâ ettiği vakit, O’nun bu dâvâsı yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım siyaset ehline...

Sultan-ı Levlâk, Fahr-ı Âlem

İnsanlar için kullandığımız ifadeler hislerimizi açığa vuran ciddi ipuçları içerirler. Bizler insanları ne kadar tanırsa...

Efendimiz’e Salât-ü Selâm Getirmek

Câbir (ra)’dan rivâyet edilmiştir. “Beni hayvana binen kimsenin (arkasına astığı) su kabı gibi kılmayın. Çünkü, hayvana ...

Fasl-ı Gül

‘Zaman o Gül gibi gül görmedi zaman olalı Gül’ün güzelliği dillerde dâsitân olalı’ Güllerden bir Gül düştü kâinâtın baht...

O’nun Ahlâkı Kur’ân Ahlâkıydı!

Peygamberimize soruldu: -Amellerin hangisi daha faziletlidir ? Buyurdular ki: -Güzel ahlâk!

Dermendim Yâ Resûlullah!

Hayatın dağdağalı seyr ü seferine pusulasız gemi ile revân olacağım diye yeltenince ya alabora olmanın, ya da ıssız bir ...

Peygamberlik Delilleri

Mûcize, peygamberlik dâvâsına delil olmak üzere Allah tarafından, peygamberlerin ellerinde yaratılan hârikulade hâllere ...

Mucizeler Harmanı

Hem -nakl-i sahih-i kat’î ile-س?تُفْت?حُ الْقُسْط?نْطِينِيّ?ةُ ف?نِعْم? الْا?مِيرُ ا?مِيرُه?او?نِعْم? الْج?يْشُ ج?يْشُه?...

Nur Muhammed (asm)

Âmine ve Abdullah ne bahtiyâr idi ki:En güzel hediyeyi, Allah onlara verdi.Kim mi? Merak ettin mi? Söyleyeyim mi?“Nur Mu...

Yaratılmışların En Meşhuru!

Resûl-i Ekrem (asm), tarihin kaydettiği şöhret sahibi insanların en meşhurudur. O’nun şöhreti, kendisinden başka hiç kim...

Günümüzde sahâbeleri örnek alan ve bütün dünya milletlerine örnek olan, Kur’ân ve sünnete göre şekillenmiş ideal bir İsl...

Nübüvvet makamının varisleri: “Alimler”

Herkesin kabul edeceği bir gerçek vardır ki, ictimaî hayatın muktezasınca herkes ilim sahasında faaliyet gösterememekted...

El amân Yâ Resûlallah!

Rabbimizin emriyle Sûr’a üfürülünce,Mavi gökler dürülüp dağlar yürütülünce,Altta Gayya kor alev, üstte Sırat zor ince,O ...

Eline sağlık Ali Usta!

Günün bazı saatlerinde, dükkânı çırağına bırakır; yakınlarındaki bir kursun Kur’ân talebelerinin yemeğini yapardı. Kur’â...

“Ben” diyenler

Bizden öncekilerin başlarından geçen hâller bizler için birer ibret vesikasıdır. Bizler bu ibretlik manzaraları tarih il...

Risâle-i Nûr’un İrşad Usûlü

Demek îman mü’mine cenneti kazandırdığı için bir Tûba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Belki cennetin bir çekirdeği hükmüne...

En Mühim Tehlike!

Avrupa felsefecilerinin ‘sihir’ gibi, aldatan ve hakîkati perdeleyen hakîkatsiz ve bâtıl ‘bilim süsü’ verilmiş felsefe v...

?eytanların yaratılarak insanlığa musallat edilmeleri ve binlerce insanın bu sebeple doğru yoldan saparak cehenneme gitm...

Peygamber Mûcizelerinden İlmî Keşiflere

Cenâb-ı Hakk manevî kemâlât gibi maddeten terakkîyi de en evvel peygamberler vasıtası ile insanlığa hediye etmiştir. Mes...

Şifrenizi mi unuttunuz?