96. Sayı

HALENUR SERHAD Rahman ve Rahim sıfatları Cenab-ı Hak’kın sonsuz şefkatini, rahmetini ve onlardan tecelli eden ihsanlarını ifade eden ve her hayrın başı olan besmelede de defalarca zikredilen iki kutsi sıfatıdır.

“A New Day Has Come: Yeni Bir Gün Doğdu”

LALE YÂRÂ “Ahir Zamana Not” isimli çalışmamda Ahmet Haşim’in bize anlattığı “Müslüman Saatinden” dem vurmuş, zaman idrakinden bahsetmiştim. ?imdi ise popüler kültürün “zamanı sahiplenişine” uğrayarak zaman idrakinden biraz daha devam edelim derim.

Haz Öteleme Eğitimi

PİSİKOLOJİK DANI?MAN/PEDAGOG: MEHMET TEBER Günümüz toplumunun özelliklerinden biri de haz merkezli bir toplum olması. Artık bize haz veren işlerin peşinde daha çok koşuyoruz. İzlediğimiz programlar bize haz veriyorsa izliyor, yoksa kapatıyoruz. Öğretici programları pek de aramıyoruz. Yemek yerken haz aldığımız yemekleri tercih ediyoruz, besleyici olanları değil.

Eğer Rabbimizin Rızası Çöpte İse, Orada Arayacağız

?AFAK HANIM & MENDERES BEY | MÜLÂKÂT: SENA AYAZ Dünya genelinde sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyelilerin yaklaşık üçte biri savaştan sonra Türkiye’ye sığındı. Bir kısmı sınırdaki çadır kent ve konteyner kentlerde hayatlarını sürdürüyor.

Orta Öğretimde Başörtüsü Serbest: Yaşasın Türkiye!

SALİHA GAYIR Milli eğitim hayatından, tesettürü dolayısıyla, yıllarca tecrid edilen kızlarımıza müjdeler olsun! Artık orta öğretimde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla başörtüsü serbest. Orta okulda ve lisede okuyan genç kızlarımız, öğrencilerin kılık kıyafet yönetmenliğinde “başı açık” olması zorunluluğundan resmen kurtuldu. Bakanlar kurulunda “başı açık” ibaresinin kaldırılması için imza...[Devamını Oku]

İslam Harflerinin Müdafaası

ALİMCAN ?EREF BEY Elifba Değiştirmekten Doğacak Neticeler Bugün Türk kavimleri için Latin harflerini kabul etmek meselesi elifba seçmek meselesi değil, elifba değiştirmek meselesi demektir. Ben bu noktaya dikkatinizi ayrıca celbediyorum. Çünkü harf değiştirmek medenî, iktisadî ve içtimaî cihetlerden büyük ehemmiyeti haizdir. Bilhassa mazide ve bugün epey mühim medenî kıymetlere malik olan Türkiye ...[Devamını Oku]

Hz. Ali Harf İnkılâbını Tarihiyle Haber Verdi

CEMAL ER?EN Osmanlı’nın yıkılışından sonra, Türkiye’de toplum hayatının rengini değiştiren en büyük olay nedir diye sorulduğunda, bunun cevabı hiç kuşkusuz “Harf İnkılâbı” olacaktır.

Bediüzzaman’ın Latin Harflerine Bakışı

CEMALEDDİN ?ENER Geçen asırda eserleri, talebeleri ve hizmetleriyle Anadolu’da derin izler bırakan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, harf inkılâbına karşı dik duruşu ile de son derece dikkat çekici bir mücadele vermiştir.

İslâm Harflerinin Coğrafyası

EBUBEKİR SUBA?I İslam harflerinin nerelerde kullanıldığı sorusuna verilecek en yuvarlak ve kesin cevap; “İslam’ın ve Müslüman’ın gidebildiği her yer”dir. Bunda mübalağa yoktur: Zira İslam’ın yayılıp ulaştığı her yere -baskı ve zorlama olmaksızın- gitmiş ve her asırda milyonlarca insanın -Müslüman olsun veya olmasın- din, ticaret ve anlaşabilmede vasıta olmuştur.

Dinlenmeye Zamanımız Yok!

FUAT SEZGİN Bundan 20-25 sene evvel Kuveyt Üniversitesi’nde bir konferans vermiştim. O zaman kitabımın 6. cildi çıkmıştı. Bir genç kalktı bana dedi ki: “Siz bu zor kitabı yazıyorsunuz, bize neler tavsiye ediyorsunuz?” Ben de ona Arapça dedim ki: “Gerçek bir züht. Yani dünyanın nimetlerinden feragat edebilmek!

İmana Vakfedilmiş Bir Ömür

Cemal Erşen kardeşimiz, geçtiğimiz Cumartesi, geçirdiği ani kalb rahatsızlığı sebebiyle Rabbimizin rahmetine kavuştu.

Şifrenizi mi unuttunuz?