Tesettür

Kur’ân’ın hükümleri değişmez!

Kur’ân, âlemleri yaratan ve idare eden Allah’ın kelâmı olduğu için şu âlemin küçük bir misali olan insanın hayatını da tanzîm eder. Kur’ân’ın fıtrata uygun bu hükümleri de mucizedir ve hiçbir şey ve hiçbir gelişme o hükümleri değiştiremez ve hükümden düşüremez.

Kur’ân’ın hükümleri değişmez!

Kur’ân, âlemleri yaratan ve idare eden Allah’ın kelâmı olduğu için şu âlemin küçük bir misali olan insanın hayatını da tanzîm eder. Kur’ân’ın fıtrata uygun bu hükümleri de mucizedir ve hiçbir şey ve hiçbir gelişme o hükümleri değiştiremez ve hükümden düşüremez.

Tesettür, medeniyettir!

Tesettürün şekli ve kime, nasıl olması gerektiğinin sınırları gayet net çizgilerle çizilmiş. Kendimizi Kur’ân’ın ve Sünnetin mihengine vurmamız gerekiyor. Ölçümüz Kur’ân ve Sünnettir! Ve bu ölçü kıyamete kadar değişmez, değiştirilemez!

Tesettür, medeniyettir!

Tesettürün şekli ve kime, nasıl olması gerektiğinin sınırları gayet net çizgilerle çizilmiş. Kendimizi Kur’ân’ın ve Sünnetin mihengine vurmamız gerekiyor. Ölçümüz Kur’ân ve Sünnettir! Ve bu ölçü kıyamete kadar değişmez, değiştirilemez!

Tesettür Fıtrîdir

Evini ve tesettür emrini esaret görüp görenek belasıyla açılıp saçılan, kendini sokağa atan bir kadın, işte asıl o zaman esarete düşmektedir. Birçok pis nazarların mahkûmu olmaktadır. Evinde yabancılaşan, buna bedel dışarıda herkesle ahbap olan erkek ve kadın, sosyal çözülmenin ve ahir zamandaki en büyük fitnenin en önemli unsurudur.

Risâle-i Nur’da kadın ve âile (2)

Tesettür, toplum hayatı için en kudsî ve en hakikatli ilahî bir düsturdur. Kur’ân’ın bu hükmünü 1500 senelik İslâm tarihinde milyonlarca âlim ve binlerce tefsir te’yid ettikleri gibi bütün semavî dinlerde de tesettür mevcuttur.

Tesettür kadınlar için fıtrîdir

Allah’ın gayet açık ve kesin bir emri olan tesettüre dâir Ahzâb suresinin 59.âyetinde mealen şöyle buyrulmaktadır:

İslâm Literatüründe Nâmahrem

SALİHA GAYIR Öncelikle şu belirtilmelidir ki; Kur’an ayetlerinde yüce Yaratıcımız tarafından kadın erkek herkesi kapsayan emirler, kesinlikle insan fıtratıyla uyumludur. Din-i Mübin-i İslam’ın hiçbir emri yoktur ki, yaratılışla ahenk içerisinde olmasın. Zenginlerin vermekle yükümlü olduğu zekât emrinden tutun da kadınların tesettür emrine kadar her bir ilahi buyruk, bin bir çeşit hikmetlerle dolud...[Devamını Oku]

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları-1

ZAKİR ÇETİN Her şeyden evvel şunu bilmemiz gerektiğine inanıyorum ki, aile fertleri arasındaki hukuk, ailenin saadetinin temini içindir. Öyleyse o huzur ve saadet ne suretle temin ediliyorsa, o en önemli ve yapılması gereken bir esastır.

İDRİS TÜZÜN Kur’ân’ın değişik surelerinde Allah’ın Âdem (as)’ı yarattığı, meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiği, meleklerin secde ettiği, fakat İblis’in diretip kendisinin daha hayırlı olduğunu iddia ederek secde emrine itiraz ettiği (Allah’a kafa tuttuğu), bunun üzerine Allah’ın onu lanetleyip, cennetten kovduğu anlatılır. İblis, Allah’ın lanet ve kovmasına mukabil Âdem’i ve zürriyetini doğ...[Devamını Oku]

İslam’da Kadının Yeri

Günümüzde “kadın” kavramına ideolojik yaklaşımlar altında yorum getirilmeye çalışılsa da aslında beşerî olan bu yaklaşımların ne kadar eksik veya yanlış olduğu göz önündedir. Peki, İslamiyet kadını gerçekten arka plana mı atıyor?

Şifrenizi mi unuttunuz?