tarih

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ 01 Temmuz 1911 Rasadhâne-i Âmire Kandilli’ye Taşındı 1868 senesinde kurulan Rasad­hâne-i Âmire’nin ilk binası, Beyoğlu İstiklâl Cad­desi’ndeydi. Sultan 2. Abdülha­mîd’­in irâ­desiyle Maçka’da rasadhane için yeni bina inşa edilmiş ve Rasadhane-i Âmire, 1906 senesinde bu binaya taşınmıştır.

Nüzûlünden Osmanlı’ya Kur’an Nüshaları

MUSTAFA YILMAZ Bilindiği gibi Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimize 610 yılında Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır. Hz. Peygamber, 23 sene zarfında inzal buyrulan âyetleri vahiy kâtiplerine yazdırmıştır. Peygamber Efendimiz ahirete intikal ettiklerinde, Kur’ân-ı Kerîm yazılı metin halinde bulunmaktaydı.

Heybe

SENA İKBAL Dünya Bizim Kitaplığı Yayında 2008 yılında kültür sanat haberleri yayınlamak amacıyla faaliyete başlayan www.dunyabizim.com, bugüne kadar 1000‘den fazla farklı haberci tarafından kaleme alınmış 15000’in üzerinde haber yayınladı. Sanal alemin genel geçer kaidelerine uymayan pek çok haber içeren site, yayınlanan haberleri daha fazla ve farklı nitelikte okuyucuya ulaştırmak amacıyla, bu kü...[Devamını Oku]

Gizli Komitelerin Dehşetli Planı

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından iki ay sonra, 27 Mayıs 1960’da askerî bir darbe oldu. Memleket­te başlatılan umumî bir baskı ve sindirme havasının neticesinde bir kısım Nur Talebe­leri de tutuklanarak hapishanelere alındı. Bu dönemde Hüsrev Efendi de, önce üç ay Isparta’da hapsedile­rek tutuklu yargılan­mış, ardından 1962’de beraat edinceye kadar mahkemelerle baskı altında tutulmuştur.

Hulusi Beyi Geçen Talebe

Hulusi Bey, 1929 yılın­da Üstad Bediüzzaman’ı Barla’da ziyaret ettikten üç gün sonra Risale-i Nur Hizmeti’nin istik­bali ile alakadar bir rüya görmüş ve üç sene sonra yazdığı bir mek­tubla bu rüyayı Üstad’ına bildir­mişti. Hulusi Bey bu rüyasının bir kısmını daha son­raları kendisiyle görüşenlere şöy­le anlatmıştır:

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Buruciye Medresesi Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Sivas’ın ileri gelen zenginlerinden olan ve Hamedan yakınlarındaki Burucird şehrinden gelerek Sivas’a yerleşen Muzaffer Burucerdî tarafından 1271 senesinde yaptırılmıştır.

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ 02 Eylül 1977 Zigana Tüneli açıldı Açıldığı dönemde Türkiye’nin en uzun tüneli olan Zigana Tüneli, 1690 metre uzunluğundadır. Zigana Dağının tepesine inşa edilen tünelin rakımı yaklaşık 2 bin metredir. Tünelin açılması, Erzurum-Trabzon Karayolunda ciddî bir kısalma meydana getirmemiştir. Ancak Zigana Dağının tünel ağzından itibaren zirveyi dolaşan 3,5 km’lik kısmı kötü hava şartl...[Devamını Oku]

İstanbul’da Medfun Sahabe Efendilerimiz (Allah Onlardan Razı Olsun)

MUSTAFA YILMAZ İslam Medeniyeti “Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askerleri ne güzel askerlerdir” [Hz. Muhammed (sav)]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ En ferasetli üç kişi İnsanlık tarihinde en ferasetli üç kişiden bahsedilir: Bunlardan birincisi Hz. Yusuf’un (as) ileride büyük bir adam olacağını fark eden Mısır Aziz’i;

Ser Mimârân-ı Hâssa Mimar Sinan

MUSTAFA YILMAZ İslam Medeniyeti Mimar Sinan, 1490 yılında, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yirmi iki yaşında, Yavuz Sultan Selim’in hükümdarlığı sırasında başlatılan ve Rumeli’de olduğu gibi Anadolu’dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama nedeniyle İstanbul’a gelişinin ardından, orduya asker yetiştiren “Acemi Oğlanlar Ocağı”na girmiştir. Ocakta dülgerliği (marangozluk) öğr...[Devamını Oku]

İslam Harflerinin Müdafaası

ALİMCAN ?EREF BEY Elifba Değiştirmekten Doğacak Neticeler Bugün Türk kavimleri için Latin harflerini kabul etmek meselesi elifba seçmek meselesi değil, elifba değiştirmek meselesi demektir. Ben bu noktaya dikkatinizi ayrıca celbediyorum. Çünkü harf değiştirmek medenî, iktisadî ve içtimaî cihetlerden büyük ehemmiyeti haizdir. Bilhassa mazide ve bugün epey mühim medenî kıymetlere malik olan Türkiye ...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?