tarih

Kazınan Tarihimiz!..

Bir milleti millet yapan en temel unsurlardan dil ve dînin yanında, târih şuûrunun da büyük önemi vardır. Milleti oluşturan fertlerin, ait oldukları k...[Devamını Oku]

İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti

İslamcıların İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle belirgin olarak iki gruba ayrıldığını söylemek mümkündür. İttihat ve Terakki’nin kabul ettiği ...[Devamını Oku]

Dünya Savaşı’nı Almanya Kazansaydı

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914 günü bir ittifak antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti’ni Sadrazam Said Halim Pa...[Devamını Oku]

Devlet-i Aliyye

Türkiye’nin bakiyesi olduğu Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm sürmüş, pek çok kültür ve milletle muhatap olmuştur. Hemen her büyük devlet imparatorluk o...[Devamını Oku]

Kültür ve Medeniyetimiz Açısından Osmanlı Türkçesi ve Günümüzdeki Etkileri 1

Osmanlı Türkçesi; Türklerin İslam’a girdikten sonra kabul ettikleri ve kullanmaya başladıkları harfler ve İslam kültüründen beslenen kelime ve lisanda...[Devamını Oku]

Preveze Deniz Savaşı ve İslam Harfleri

Bir milletin inkişâfı, ilerlemesi ve dünya devletleri arasında mümtaz bir yer edinebilmesi, eğitim sisteminin kalitesinden geçer. Ancak eğitim sistemi...[Devamını Oku]

Bâb-ı Seraskerî

Serasker Kapısı olarak da anılan bu makama, önce, eskiden ye­ni­çeri ağalarının ikametgâhı olan Ağa Kapısı, 1836’da da Eski Saray tahsis edilmiştir. S...[Devamını Oku]

Yeni Dünyada Vatan,Devlet ve Asabiyet

VATANBir kimsenin yerleşip yurt edindiği yere vatan denir. Sığır ve koyun ağılı anlamına da gelmektedir. Çoğulu “evtan”dır. Vatan sözcüğü “vatane” fii...[Devamını Oku]

Soğukçeşme Sokağı

Soğukçeşme Sokağı, Ayasofya Camii ile Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sûr-i Sultanî arasında konumlanmıştır. Sokakta surlara yaslanmış 12 ev ile bir Roma...[Devamını Oku]

Anadoluhisarı

İstanbul’u fethetme azminde olan Sultan Yıldırım Bayezid (1389-1402), bu hisarı İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde ve artık Osmanlı Beyliği’nin kontro...[Devamını Oku]

Medine Müdâfii Fahreddin Paşa

1868 senesinde Rusçuk’ta dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ömer’dir. 93 Harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Ömer Fahreddin 1888’de Harp Okul...[Devamını Oku]

Şehremâneti

Şehreminliğinin ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra surların tamirini İstanbul subaşısı ...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,