Sünnet-i Seniyye

Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat

İslamiyet’in ilk yıllarında Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı sohbetlerin bereketiyle ümmetin fertlerinin akideleri pak ve nezihdi. Şüphe duydukları...[Devamını Oku]

Irkçılık Virüsü

Efendim, ırkçılık da en az Covid-19 virüsü kadar tehlikeli ve aynı zamanda bulaşıcı özelliği de bulunan tehlikeli bir virüstür… İnsanlık tarihin...[Devamını Oku]

“Değer”leri Değerlendirmeye Ne Dersiniz?

Gerek şahsi gerek içtimai hayatın damarlarında gezinen, kaynağı Kur’ân ve sünnet olan ab-ı hayattır değerler. Adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı...[Devamını Oku]

Mutluluğun Kaynağı, Allah’tan Razı Olmaktır

Günümüz insanının en çok aradığı şey mutluluktur desek yanlış olmaz. Hal böyle olunca, nasıl mutlu olunacağını anlatan uzmanların da ardı arkası kesil...[Devamını Oku]

Sünnet Günümüze Kadar Korunmuştur

Sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) yapıldığını gördüğü bir şeye karşı...[Devamını Oku]

Geleneği Rahat Bırakın

Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib’in Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed Osman el-Hişt’in reformist nazariyelerine verdiği cevabın tercümesidir.

Mirac-ı Nebevi

İsra ve Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mucizelerinden birisidir. İsra, Efendimizin (asm) Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya yap...[Devamını Oku]

Sadece Kur   ’ân Yeter Sünnete Gerek Yoktur Diyenler Ne Kadar Samimi?

İngilizler Hindistan’ı işgal et­tik­­ten sonra, kendilerine destek ola­cak bazı şahısları bula­rak on­ları kullanmışlardır. Onların en meşhuru Ahmed A...[Devamını Oku]

Hayatım Sünnet

Sünnet sözlükte yol demektir. Istılah olarak sünnet; söz, fiil ve takrirleri ile Peygamber Efendimizin (sav) İslam’ı yaşayarak yorumlaması demektir. S...[Devamını Oku]

Peygamberimizin Şifa Veren Sünneti

Ayakta Yemek YemeRivayetlerde Hz. Peygamber (sav)’in bir hurma tanesini bile ayakta yemediğini, bir şey yiyecek olduğunda nimete ve nimeti bahşedene h...[Devamını Oku]

İslam’ın Mütevazı Mutfağı

İslam’ın mutfağı günümüz mut­fağına ne şekil açısından ben­zer ne de muhteva açısından. Bu mutfakta her gıdanın ‘helal ve temiz’ olması şart, israf is...[Devamını Oku]

Sünnete İktidada Bir “Değer”: Abdullah Bin Ömer

Abdullah ibni Ömer (ra), asr-ı saadetteki Abdullah isimli altı âlim sahabe ile birlikte ebadile-i seb’a olarak anılmaktadır:Abdullah ibni Abbas, Abdul...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,