Soru-Cevap

?eytanların yaratılarak insanlığa musallat edilmeleri ve binlerce insanın bu sebeple doğru yoldan saparak cehenneme gitmeleri zâhiren çok çirkin görünüyor. Hakîkatte ise Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı her şey güzeldir, hayırdır, rahmettir. Çünkü yaratılan her şey, her hadise ya bizzat güzeldir; çiçekler ve masum hayvanlar gibi… Veya neticeleri cihetiyle güzeldir.

Bir Soru, Bir Cevap

SORU: Hadiste dinin direği olarak bildirilen 5 vakit namazı kılmakla ömrümüzün ne kadarını âhireti kazanmak için sarf etmiş olduğumuzu hiç düşündünüz mü?

Bilim ve Teknoloji Kur’ân’la bağdaşır mı?

Kur’ân bir kulluk kitabı olmakla birlikte bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere ışık tutar. Bütün bilim dalları öz ve çekirdek halinde Kur’ân’da yer alır. Denizlerin dibinden Uzay’ın derinliklerine, kâinatın yaratılışından son buluşuna, anne rahmindeki ceninden, arıların hayatına, fiziğin en zor problemlerinden tabiat olaylarına kadar bütün bilim dalları öz ve çekirdek halinde Kur’ân’da yer alı...[Devamını Oku]

Din, bedenî zevkleri yasaklar mı?

Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Soru: Bir insanın dünya hayatında mutlu olması hem bedensel zevklerinin hem de ruhsal yönden tatminiyle mümkün olabilecekken, bedensel zevkleri yasaklayan din, nasıl olur da hem dünyada hem ahirette mutluluğu vadediyor olabilir?

Kur’ân’ın bozulmadığını nereden bilebiliriz?

Soru: Kur’ân’ın bozulmadığını nereden bilebiliriz? Cevap: Cenâb-ı Hakk Kur’ân’ı koruyacağını şöyle vaat etmiştir:  “[highlight]Doğrusu Kur’ân’ı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.[/highlight]” (Hicr, 9) Madem Allah-ü zül Celâl Hazretleri koruyacağını vaat etmiştir, bütün dünya bir araya gelse yine bozamazlar.

Mezhepler nasıl ortaya çıktı?

Mezheplerin nasıl ortaya çıktığını anlatmadan önce içtihad ve müçtehidin ne olduğunu izah etmek mecburiyeti vardır. Çünkü mezhepler müçtehidlerin içtihatlarıyla ortaya çıkmıştır.

Soru – Cevap

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler.?imdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevab: İki sebebi biliyorum: Birincisi:ل?يْس? لِلْأِنْس?انِ اِلّ?ا م?ا س?عٰيolan fermân-ı Rabbânî’den müs­te­fâd olan meyelân-ı sa‘y veا?لْك?اسِبُ ح?بيبُ اللّٰهِolan fermân-ı Nebevî’den müs­tefâd olan şevk-i kesb, bazı telkînât ile o meyelân kırıldı. Ve o şevk de söndü. Zîrâ i‘lâ-yı Kelimetullâh şu...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?