?iir

Gül Kırmızı ve Aşk Sızı

Sen gittin, hazan düştü bahçemize Sen gittin, tarumar oldu her şey Sen gittin, geriye doyumsuz bir aşk bıraktın bize.

Gül Kırmızı ve Aşk Sızı

Sen gittin, hazan düştü bahçemizeSen gittin, tarumar oldu her şeySen gittin, geriyedoyumsuz bir aşk bıraktın bize.

Yalnız Kur’ân konuşsun!

Susun, susun ey insanlar, dinleyin bir ses var Kâinat mescidinde hak söz Kur’ân okunur Her şey sussun o konuşsun, nefis sussun akıl sussun Kelâm-ı ezelîyle yalnız Rabbim konuşsun

Yalnız Kur’ân konuşsun!

Susun, susun ey insanlar, dinleyin bir ses var Kâinat mescidinde hak söz Kur’ân okunur Her şey sussun o konuşsun, nefis sussun akıl sussun Kelâm-ı ezelîyle yalnız Rabbim konuşsun

Kurtuluş Fermânı

Kim ki candan bağlanır cânânına,Zikr-i Hak’la güç katar îmânına.

Kurtuluş Fermânı

Kim ki candan bağlanır cânânına,Zikr-i Hak’la güç katar îmânına. Rûhunu rabteyleyip Rahmânına,Son verir gaflet ile isyânına…Uy Kitâb’a, sünnete, kıl istinad!Mezheb-i bâtılda mefkûd-ı îtimad!

Çanakkale’nin İsmâillerine

Gidin ve görün…Toprağı hâlâ kırmızıdır Çanakkale’nin.

Korkunç Cehâlet Vardır

Kardeş, zikrin efdali “Lâ ilâhe illallah!Muhammedün Resûlullah” diyene cennet vardır!Muhammedsiz gönüller asla bulmadı felah,Onu tasdîk edene ebedî felah vardır!

Bir şehid ailesinin hikâyesi: Zalimler için yaşasın cehennem!

Ebû Hureyre (ra)’dan rivâyetle Resûlullah (asm) buyurdu ki: “?ehidin duyduğu ölüm acısı herhangi birinizin duyduğu çimdik acısı kadardır.” (Tirmizî, 1326) Hani bir de Nemrut, İbrahim (as)’ı da ateşe atmıştı da, ateş de onun hakkında gül gülistan olmuştu. “Demek hayatlarını Allah’a adayanların bir mükafatı da bu olsa gerek” dedim. Bende ferahladım…

Çanakkale’nin İsmâillerine

Gidin ve görün…Toprağı hâlâ kırmızıdır Çanakkale’nin. ‘Tüfek îcâd oldu, mertlik bozuldu’demişti şâir?âirim! Peki gördün mü Çanakkale’yiÖlüme ölümsüzlük nâmını verenleriAsrın İsmâillerini gördün mü şâirim

Korkunç Cehâlet Vardır

Kardeş, zikrin efdali “Lâ ilâhe illallah!Muhammedün Resûlullah” diyene cennet vardır!Muhammedsiz gönüller asla bulmadı felah,Onu tasdîk edene ebedî felah vardır!

Nur Muhammed (asm)

Âmine ve Abdullah ne bahtiyâr idi ki:En güzel hediyeyi, Allah onlara verdi.Kim mi? Merak ettin mi? Söyleyeyim mi?“Nur Muhammed Mustafa’yı, Emin’i”

  • 1
  • 2
  • 8

Şifrenizi mi unuttunuz?