Seri Yazılar

Besmelenin Sırrı (1)

بِسْمِ اللّٰهِ الرّ?حْمٰنِ الرّ?حِيمِ و? بِهِ ن?سْت?عِينُ ا?لْح?مْدُ لِلّٰهِ ر?بِّ الْع?ال?مِين? و? الصّ?لا?ةُ و? السّ?لا?مُ ع?ل?ى س?يِّدِن?ا مُح?مّ?دٍ و? ع?ل?ى آلِهِ و? ص?حْبِهِ ا?جْم?عِين Birinci Söz Kâinatın lisan-ı halini lisan-ı kale tercüme eden Bismillah’ın tefsiri içindeki intisap sırrı

Nurdan Ölçüler 2

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri Nurdan Ölçüler’de bu sayıda, Risale-i Nurların 90 yıla yakın bir zamandır her kesimden insan tarafından sürekli okunmasına rağmen okuyucuları usandırmamasının sebepleri üzerinde duracağız. “Risale-i Nurlardan tam istifade nasıl olur?

Besmelenin Sırrı 2

MUAMMER YANIK Birinci Söz (2) Bismillah’taki B harfinin, devamlılığı ve malikiyeti ifade eden gizli bir manası daha vardır. Yukarıdaki kâtip ve kalem misalinde bu iki incelik yoktur. ?imdi mücerret ve soyut olan şeylerin intisabını tefekkür ederek o deruni (gizli) manayı anlamaya çalışalım.

Besmelenin Sırrı 3

MUAMMER YANIK Birinci Söz (3) Bismillah’taki B; insanın kalbindeki iman cevherinin, her an Allah’a iman ile intisabın devamlılığına bağlı olarak parladığını da tahattur ettirir. O parlaklığın devamı ise intisabın devamıyla mümkündür. İşte bu sırdan dolayı Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan: “Ey iman edenler iman ediniz” der. Bu ayet-i kerime imanın devamlı tazelenmesine işaret eder. Eğer bu intisap kesilse ...[Devamını Oku]

Besmelenin Sırrı 4

MUAMMER YANIK Birinci Söz (4) Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir.

Besmelenin Sırrı 5

MUAMMER YANIK Birinci Söz (5) Hâlbuki bu cevabın hiçbir bilimsel yanı yoktur. İçlerinden çıkamadıkları zaman: “Bir şekilde olmuş biz oluşunun devamını konuşuruz, daha ileriye gidemeyiz.” Bu temelsiz ve esassız safsatayı bilim diye her yere neşrederler.

Nurdan Ölçüler 5

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (5) Nurdan Ölçüler’in bu bölümünde, Risale-i Nurlara hizmet etmenin dünyevi ve uhrevi neticelerini ele alacağız. Bilindiği gibi Risale-i Nur’un hareket tarzı, sünnet-i seniyeyi rehber alarak imana ve Kur’an’a halisen muhlisen hizmet etmektir.

Besmelenin Sırrı 6

MUAMMER YANIK Birinci Söz (6) Muhalefetün li’l-Havadis: Yani o Zat-ı Zülcelal hâdis (sonradan olan) mahlûk, masnu, eser, sanat, mütegayyir (değişen) olanların cinsinden değildir. Ressam resim, cinsinden; san’atkar, san’at cinsinden; mimar, cami cinsinden olmadığı gibi, kâinatın Hâlık’ının zat ve sıfatları dahi kâinatın cinsinden değildir.

Nurdan Ölçüler 7

ZAFER ZAENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (7) Yazın en sıcak günlerine girdiğimiz bu dönemde insanlarda bir rehavet havası hâkim. Bunaltıcı sıcaklar, tatil moduna geçişler, yoğun ve yorucu iş hayatı, insanları rehavete sevk eden sebeplerden bazıları. Maddi hayattaki rehavet, maneviyatı da etkiliyor tabii ki. Mübarek üç ayların geçmesi, iftar, sahur, teravih ve yoğun geçen ramazan faaliyet...[Devamını Oku]

Besmelenin Sırrı 7

MUAMMER YANIK Birinci Söz (7) Aşağıda manaları verilen fakat ekseriyetle yerinde anlaşılmayan kelimeler tasnif edilmiştir. Aynı zamanda bu kelimeler izah edilirken kâinat kitabındaki hangi faaliyetle örtüştüğü esas alınmıştır.

Nurdan Ölçüler 8

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (8) Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin keyfiyet ve kemmiyet meselesine son derece önem verdiğini tarihçe-i hayatından ve Risale-i Nur’daki ifadelerden anlıyoruz. Malum olduğu üzere keyfiyet nitelik, değer, kalite anlamlarına gelirken; kemmiyet ise, nicelik ve sayıca durum anlamı taşımaktadır. Kaliteli, çağın gerektirdiği şekilde iyi yetişmiş donanımlı...[Devamını Oku]

Besmelenin Sırrı 8

MUAMMER YANIK Birinci Söz (8) Her Hayrın Başıdır. “Hayr” kelimesinin içinde tefekküri bir seyahat yapalım. Tefekküri seyahata başlamadan önce belirtelim ki, Risale-i Nur içinde kullanılan kelimeler, Arapça sathi lügat manasıyla kullanılmamıştır. Belki o kelimenin kâinat kitabında imani hakikatlere temas eden noktaları tasavvur edilerek kullanılmıştır.

Şifrenizi mi unuttunuz?