sabır

Allah Sabredenlerle Beraberdir

“Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir.Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”Hadis-i ?erif (Müslim, Zekât, 124) Bediüzzaman Hazretleri, Mek­tû­bât isimli risâlesinde “Mu­hak­kak ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (2/153)” ayetini tef­­sir ederken üç çeşit sabırdan bah­­setmektedir. Bunları; gü­nah­­­lara karşı sabır, musibetlere kar­­şı sabır ve ibadetler üze...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?