peygamber efendimiz

Sevgili Peygamberimizin (sav) Efendimizin

Tesis Ettiği Muâhât (Kardeşlik) Sistemi İslamiyet’in, inananlar arasında sağladığı en önemli unsurlardan bir tanesi bütün müminlerin kardeş olduğu hakikatidir. İslam kardeşliğinin en güzel numuneleri asr-ı saadette ortaya konulmuştur. İslamiyet, insanların fıtratlarında var olan güzel duyguları ortaya çıkaran bir dindir. Yardımlaşmak, paylaşmak, fedakârlık, affetmek gibi değerler Allah’ın insanın ...[Devamını Oku]

Hazret-i Peygamber’i Kalben Tanımak

Gül, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’insembolüdür. Bu hayat dershânesindeki en mühim tahsil;O Güller ?âhı’nı tanıyabilmek, O Gül’ün mübârek kokusundan ve rûhânî dokusundan nasîb alabilmek,O Gül’ün yaprağında bir şebnem tânesi olabilmektir…Bir mü’min, O Güller Gülü karşısında mânevî duyuş, heyecan veürperişlerini derinden hissettiği ve O’nun gönül dokusundannasîb almaya b...[Devamını Oku]

Yol,O’nun Yolu1(asm)

Tılsımlı bir âlem ve yaratılışı muamma bir Âdem…“Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim mahlûkatı yarattım” muradı ile başlayan bir serüven…Saltanatının haşmetinden, servetinin şaşaasından, sanatının harikalarından, marifetinin ga­ri­belerinden, muhatap seçtiği ha­lifesini haberdar etmek iste­yen bir Sultan-ı Azim’üş-şan bir sarayı inşa etti.

Mucizelerle Dolu Bir Hayat ve Bu Hayatın Bize Mesajları

ل?ق?دْ ج?ٓاء?كُمْ ر?سُولٌ مِنْ ا?نْفُسِكُمْ ع?زٖيزٌۘ ع?ل?يْهِ م?ا ع?نِتُّمْ ح?رٖيصٌ ع?ل?يْكُمْ بِالْمُؤْمِنٖين? ر?ؤُ۫فٌ ر?حٖيمٌ﴿﴾ف?اِنْ ت?و?لّ?وْا ف?قُلْ ح?سْبِي? اللّٰهُۘ ل?ٓا اِلٰه? اِلّ?ا هُو?ۜ ع?ل?يْهِ ت?و?كّ?لْتُ و?هُو? ر?بُّ الْع?رْشِ الْع?ظٖيمِ “Andolsun size kendi içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere ka...[Devamını Oku]

Herkes Sünnet-i Seniyeyi Yaşayabilir

Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ın Sünnet-i Seniyesi, -Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen- Allah’ın razı olacağı hayat tarzının ta kendisidir. Hazret-i Muhammed (sav) insanlara her konuda örnek olmuştur. Diğer insanlar gibi o da hasta olmuş, savaşta yaralanmış, rızkı için çalışmış, ticaretle uğraşmış, evlenmiş, çoluk-çocuk sahibi olmuş hatta devlet başkanlığı gibi idari görevlerde bulunmuştu...[Devamını Oku]

Sünnet-i Seniyeye Uymamak Günah mıdır?

Sünnete ittiba etmeyen, tenbellik ederse,hasâret-i azîme (büyük hasarlar); ehemmiyetsiz görürse,cinâyet-i azîme (büyük cinayet); tekzîbi (yalan olduğunu)işmâm eden (hissettirecek) tenkîd ise,dalâlet-i azîmedir (büyük sapıklıktır).”

Modernizmin Eski Ve Yeni Normalleri Arasında

Bugünlerde kullanılmasını oldukça “normal” gördüğümüz şu “eski normal” ve “yeni normal” kavramları,modernizmin tekâmülüne(ya da daha bir düşüşüne) dair iki farklı safhayı ifade ediyor gerçekte. Öncelikle, bizim haricimizde normlar/kurallar koyma yetkisine sahip bir hakimiyet alanından bahsediyoruz bu kavramların dolayımıyla. İkinci olaraksa, bu normlar/kurallar dünyasına ister istemez dahil olduğu...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?