kuranıkerim

Kur   ‘an-ı Kerimde İsraf ve Müsrif Tanımlamaları

Müsrif kelimesi, israf masdarının ismi faili olup, lügat manası “israf eden, beyhude yere malını sarf ve imha eden kimsedir.” İsraf ise, lüzumsuz yere ve fazla olarak mal vesaireyi sarf ve itlaf etme manalarındandır.

Kur’ân-ı Kerim Âlemlerin Rabbi Olan Allah’ın Kelâmıdır

Kelâm-ı Ezelî olan Kur’ân’ın en parlak mazharı, peygamberler reisi, evliyalar seyyidi, fahr-ı âlem ve yaratılmışların en hayırlısı olan; zâhiren Ravza-i Mu­tahhara’da manen Mele-i A’lâ’da bulunan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm Efendimize nâ-mütenahi, sayısız, sonsuz selâm, salât, tazim, hürmet ve muhabbetlerimizi yâ Rabbî kabul buyur. Âmin!Kur’ân-ı Azimiüşşan’ın ilk muhatapları, kahraman muh...[Devamını Oku]

En “Değer”li Kelam: Kelamullah

Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübhân andadurHer ne işitse kulagun mağz-ı Kur’ân andadur “Okumak” fiili üzerine çok serd-i kelam eylendi.Hususen, talim terbiyenin olmazsa olmazı, denildi. Sadece satırlarda değil, “kün” emrine mazhar olmuş tüm mevcudat üzerinde icra edilmesinin ehemmiyeti dile getirildi. Sonra tüm okumaların insanla irtibatına, ferd ferd yola çıkılıp içtimai hayata nüfuz eden tesi...[Devamını Oku]

Kur’an’ı Bir de Böyle Okuyalım

Ramazan ayı boyunca daha yoğun okuduk belki Kur’an’ı. Fakat çoğu zaman inceliklerini anlama konusunda ya tembellikten ya da zaman bulamamaktan bahisle geri kalabiliyoruz. Bu yazıda bazı nükteleri sizlerle paylaşmak ve Kur’an’a bakışımızı ve Kelamullah’ı daha yakından tanımak ve anlamak için anahtar olmasını niyet ettik.

Şifrenizi mi unuttunuz?