kültür

Fikrî Gurur Hastalığı

CEMAL ER?EN İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturdu­ğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalı­ğıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine güvenmek ve başka fikirlere tepeden bakmak veya kapalı olmaktır.

Modernleşme Bağlamında Türkiye’de Komşuluk Kültürü

MUSTAFA ?AHİN Komşuluk nedir? Komşu, ev, işyeri, arazi, köy, kent ve ülke bakımından birbirine yakın olanların aldıkları addır. Aileden sonra en yakın sosyal çevreyi komşular meydana getirir. Toplumsal ilişkiler ağı iyi veya kötü günlerde en yakın çevre ile temas halinde bulunmayı gerektirir. Darlık zamanda yardımlaşma, normal zamanlarda ziyaretleşme, sır sayılabilen halleri gizleme, birbirinin ha...[Devamını Oku]

Evlilik Kitabı

KLİNİK PSİKOLOG/AİLE DANI?MANI: RAMAZAN USLU ‘Evliliğin kitabı olmaz!’ dedi, Anadolu irfanı içinde yoğrulduğu belli adam. ‘Bilgelik/irfan’ ırmağının suyundan içtiği gün gibi ortadaydı. ‘Evliliğin kitabı olmaz; çünkü …’

İslam Medeniyeti’nde Yönetim Anlayışının Esasları

EMRE ARACI İdarecilik veya diğer adıyla yönetim, Hz. Âdem’den (as) beri var olagelen bir olgu olarak günümüze kadar gelmiştir. Ve insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olarak kendini göstermiştir. Zira insanın fıtratı, bir yönetim ihtiyacını gösterdiği gibi, kâinatın fıtratı diye tabir edebileceğimiz tabiatta cereyan eden birçok hadise de, bize adeta yönetim anlayışını ders vermektedir.

Hat Sanatında Sülüs Yazı

MUSTAFA YILMAZ Aklâm-ı sitte içerinde yer alan ana üslûplardan birisidir. Sülüs’ün lügat manası üçte bir demektir, niçin bu adı aldığı husunda çeşitli görüşler varsa da en kabul göreni, harflerinin üçte iki kısmında düzlük, üçte bir kısmında meyil hâkim olduğu görüşüdür.

Harry Potter Kimin Ajanı?

O?UZ DÜZGÜN Harry Potter benzeri Fantastik içerikli romanların başarılarını görüp hayıflanmak ve “keşke…” bataklıklarına sürüklenmek yerine, kendi zengin kaynaklarımıza yönelmemizin vakti geldi de geçiyor.

Türk Hat Sanatı: Ta’lik Yazı

MUSTAFA YILMAZ Aklâm-ı sitte’den sonra en çok meşhur olan ve kullanılan yazı çeşididir. Ta’lik kelime anlamı itibarıyle “asma, asılma” anlamlarına gelmektedir. Harekesi olmayan bu yazının kalın ağızlı kalemle yazılanına, Celî Ta’lik adı verilmiştir.

Dış Basında Türk Yazı Devrimi

Aradan doksan sene geçmesine rağmen hala üzerinde konuşmaların bitmediği bir meseledir, harf ve lisan değişimi. Olması gerekenle dengelenemediği müddetçe de konuşulmaktan çıkamayacaktır. Çünkü bu mesele alelade bir mevzu değil, bütün bir milleti ilgilendiren bir konudur.

Kadim Kelimelerimizden Kadim Medeniyetimize

Modernite, sadece bizim değil, bütün dünya toplumlarının üzerinden bir silindir gibi geçti. Ancak elbette İslam âleminin modernizm karşısında ödediği bedel her toplumdan biraz daha fazla oldu. Modernizmin, metafizik “O” yerine hümanistik ben’i ikame edişi, insâni özneyi adeta var oluşun yegâne fâili olarak kurgulayışı gibi özellikleri, bir tevhid, tevâzu ve diğergamlık âbidesi olan Müslüman’ın kal...[Devamını Oku]

Rukyet-ül Ayn/ Nazar Değmesi

Nazar (göz değmesi) vardır ve haktır. Hayırları ve şerleri yaratan Hz. Allah nasıl ki ellerimize ve kollarımıza bir güç vermiş, dilimize bir tesir lütfetmiş, aynen öylede gözlerimize dahi bir kuvvet vermiştir. Elektriğin varlığını göremediğimiz halde tesirini ve etkisini şiddetle ve süratle hissedebiliyoruz. Nazar da (isabet-i ayn) elektrik gibi kendisini göremediğimiz halde etkisini hissettiğimiz...[Devamını Oku]

?erefe; minarede müezzinin ezan veya salâ okumak üzere çıktığı ve minareden her yöne dönmesini sağlayan balkon şeklinde düzenlenmiş yerdir. Minare balkonu, eşik, teras manalarına da gelmektedir. Geleneksel şerefe yapımında ahşap, tuğla, taş kullanılır; mukarnas ve oyma sanatlı olup gövde, döşeme, korkuluk şeklinde üç bölümdür.

Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi, iman ve Kur’an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve bütün inkâr fikirlerini iptal etmek olduğu gibi; Kur’an harflerini muhafaza etmek de önemli bir vazifesidir.

Şifrenizi mi unuttunuz?