ittihad-ı islam

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ İttihad-ı İslâm’ın Tarifi İttihad, cehaletle olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. Yani fikirlerin ve düşüncelerin birbiriyle kaynaşması ve uyuşmasıdır. Aynı fikirler, düşünceler ve duygular etrafında İslâm milletlerinin ortak bir duruş göstermesi ve birbirleriyle fikren uyuşarak ittifak halinde hareket etmeleri demektir. Bu da ancak bilgi ve marifetin nuruyla mümkündür.

Şifrenizi mi unuttunuz?