insan

Mekânın Cennet Olsun Ömer Ağabey!

Evet, insanlar fâni, hizmet bâki. Yakında vefat eden Ömer Ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim Üstadlarımızla beraber şefaatlerine nail eylesin. Onları görenler olarak Risale-i Nurlardan tam istifadeyle beraber, büyüklerimize omuzdaş olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Kılıç Sizin, Kalem Bizim

SALİHA GAYIR Hz. Muhammed (sav), ilmin yaygınlaşmasının kalem ile gerçekleştiğini ve yazmanın kudsiyetini, “Kıyamet günü âlimlerin kalemlerinin mürekkepleri, şehidlerin kanı ile ölçülür”(1) buyurarak ifade etmiştir. Sadece, sözlü edebiyatın revaçta olduğu sahabe döneminde, Hz. Muhammed’in (sav) yazmakla ilim tahsil etmek hakkındaki bu derece övgü dolu sözleri, ilgi çekici değil midir?

LALE YÂRÂ “Moda, sadece tahammül etmesi çok zor bir çeşit çirkinliktir, bu yüzden her altı ayda bir değiştirmek zorundayız,” der Oscar Wilde.  Ve aslında moda­nın “tenkit kabul etmez bir toplumsal kabul” olmasına rağmen, “demode” adını verdiği jargonuyla kendisi ile çelişkisini tek cümlede özetler.

Canlı Varlıklardaki Denge

İDRİS TÜZÜN Bütün bitki ve hayvan türleri çoğalmaya, yayılmaya, yeryüzünü kendi cinsleriyle doldurmaya meyillidirler. Fakat hiçbir canlının aşırı derecede çoğalıp yeryüzünü istila ettiği de görülmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, çoğalmaya meyilli her canlının karşısına, başka bir canlıyı koyarak, onun aşırı derecede çoğalmasını önlemiş ve canlılar arasında bir denge sağlamıştır.

Eşitlik, Adaletin Nesi Oluyor?

DR. AYHAN MİRZA INAK Eşitlik, adalet aynı şeyler midir? Birbirinden farklı özelliklere sahip iki kişiye eşit muamelede bulunduğumuzda her zaman adaletli bir muamele mi yapmış oluyoruz? Pek çok kişinin âşık olduğu eşitlik kavramı, adalet kavramını da gerçekten kapsıyor mu? Eşitliğin uygulandığı alanlar hiç mi yok? Eşitlik adaletin nesi oluyor? Bu tarz sorular eskiden beri insanların aklını hep meşg...[Devamını Oku]

Hisse Senedi

SENA İKBAL İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılarken duydukları mutluluğun ve elde edilen faydanın azaldığını gördüklerinde, sermayelerini başka ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanacaklardır. Böylece daha çok mutluluk ve fayda peşinde koşuyor olacaklardır.

Kalb Bir Et Parçasından İbaret Değildir

MUAMMER KÜÇÜKYAZICI Sanevberi / çam kozalağı şeklinde olan et parçası, vücudun bir yerinde olmasıyla beraber, adeta her yerindeymiş gibi iş gören harika bir can makinesidir.

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları 2

ZAKİR ÇETİN İmanı en kâmil mümin, ahlakı en güzel olan ve ailesine en çok lütufta bulunandır. Kadının ve çocukların nafakasını temin etmek erkeğe farzdır. Aile geçimini temin etmek, yalnız yapılması gereken bir vazifeden ibaret değildir. Belki en faziletli bir ibadet ve benzeri bulunmayan bir sadakadır.

Merhamet

ALİ MAMAK İslamiyet, insaniyet-i kübradır. İnsanı yüceltecek de iman ve İslam’dır. Ve İslamiyet, merhamet dinidir. Düşmanın bile hakkını, hukukunu koruyan anlayışa sahiptir. İman varsa insan da vardır, merhamet de…

Üstâd ve Uhuvvet

AY?E TİLBEÇ “Bu lafı bana söylemesinin asıl sebebi şu.” “Aslında o gün bana davranışının altında şu gerçek yatıyor.” “?öyle dedi ama aslında şunu demek istemişti.” Çok biliyoruz!

Sermaye, Fukarâ ve Soma

LALE YÂRÂ Üstâd Hazretleri 28. Mektup’da yeryüzünde hâkim olan tekâmül kanununun insanlık âlemi içe­risinde nasıl işlediğinden ve bil­hassa bu işleyişi yine insanlığın kendi belirlediği maddi tarihin nazarından bizlere anlatır:

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları 3

ZAKİR ÇETİN Erkeğin aileyi güzel idare etmesi Allah, ailenin istikamet ve saadet üzere gitmesi için erkeğe idareci­lik, kadına da idare edilme özel­liğini ihsan etmiştir. Erkeğin her zaman adalet ve merhametle aile fertlerine muamele etmesi gerek­tiği gibi, aile fertlerinin de erkeğe itaat ve saygı ile mukabelede bu­lunması gerekmektedir. Yaratılış gereği olarak -erkeklerde olduğu gibi- kadınlarda...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?