ilim

Kur’an İlmin Anahtarıdır

Bilim ve din bazı çevrelerce birbirine zıt görünmekte ve gösterilmeye çalışılmaktadır. Bilim ve din arasındaki bu çatışma varsayımı referans kaynaklarının farklılığına göre değişkenlik gösterir. Her iki sistem de hayatı anlamlandırma çabası üzerine bina edilmiştir.

İlmin Yok Olması Kıyamet Alametidir.

Enes bin Malik (ra)’ten:Resülullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki:“İlmin ref’ olunması, cehlin kökleşmesi, şarabın içilmesi,zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.”

İbn-i Haldûn ve Mukaddime

“Malum olsun ki tarih ilmi; gayesi şerefli, faydaları pek çok ve usûlü gayet önemli bir fendir. Çünkü bu ilim, geçmişteki kavimlerin ahlâkı, nebîlerin gidişatı, hükümdarların devletleri ve siyâsetleri ile ilgili hallere bizi vâkıf kılar. Din ve dünya hallerinde, maksadı ibret almak olan kimsenin temin edeceği fayda bu suretle tamamlanmış olur.” (İbn-i Haldûn)

Şifrenizi mi unuttunuz?