Hüsrev Efendi

Ahmed Hüsrev Altınbaşak (v.20 Temmuz 1977)

Vefatının 40. Sene-i Devriyesinde Rahmetle Yâd Ediyoruz Bediüzzaman Hazretlerinin “Hüsrev gibi bir Nur kahramanından –benim yerimde ve Nur’un şah...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Tevâfuklu Kur’ân’ı yazmakHüsrev Efendi Hazretlerine nasib oldu Bedîüzzaman Hazretleri, Kur’ân-ı Kerîm’in Ayet Berkenâr ölçüsünü orta...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Bedîüzzaman Hazretleri’nin Tevafuklu Kur’ân Yazdırmaktaki Gayesi Üstâd Hazretlerinin Tevafuku Kur’ân’ı yazdırmaktaki en ...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ İshak Paşa Camii Cami, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan 2. Bayezid dönemi Sadrazamlarından İshak Paşa tarafından 1482 senesinde Ahır­ka...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hüsrev Efendi’nin Bedîüzzaman’a Talebe Olması Ahmed Hüsrev Efendi, Bedîüzzaman Haz­retlerinin “saff-ı evvel” namını verdiği il...[Devamını Oku]

Bediüzzaman’ın Hayru’l-Halefi

“Bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede tedbir ve dirayet sahibi” Bediüzzaman Hazretleri gibi, “Asrımızın cemaat zamanı olduğu ve bu asırda ancak tam ...[Devamını Oku]

İğneyle Kuyu Kazdılar

5 Üzerinde en çok emek sarf edilen Kur’ân-ı Kerim nüshası, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin 40 senede yazdığı ve 10 sene de yapıştırma işlemi dev...[Devamını Oku]

Hüsrev Efendi’nin Vefatı

Hüsrev Efendi’nin hastalıkları son zamanlarında iyice artmıştı. Ziyaretine gelen talebelerine âhirete gideceğine işaret eden ifadelerde bulunuyor, vaz...[Devamını Oku]

Üstad-ı Sani Hüsrev Efendi

Daha Bediüzzaman Hazretleri hayatta iken Hüsrev Efendi’ye, talebeler arasında “Üstad-ı Sânî”, yani “İkinci Üstad” denil­meye başlanmıştır.

Türk Milletinin Kahramanı

Hüsrev Efendi’nin tek­sir makinesi sebe­biyle takibata uğra­dığı 1947 senesinde, Emirdağ Kaymakamı, yanında hâkim ve savcı da beraber olarak aynı mes’...[Devamını Oku]

Nur Talebeleri’nin Hüsrev Efendi’ye Fevkalâde Hürmetleri

1950 ile 60 yılları arasında Risale-i Nur Hizmeti yurdun dört bir tarafında hararetle devam ediyordu. Bu hizmetlere öncülük eden ileri gelen Nur Taleb...[Devamını Oku]

Hüsrev Efendi’nin Nur Hizmetindeki Merkezi Vazifesi

Bediüzzaman Hazretleri’ne, husu­san Emirdağ’da kaldı­ğı yıllarda çok büyük tazyikat yapılıyordu. Kimse ile görüştürmemek için kaldığı evin kapısı gece...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 4
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,