Dünya

Yeni Düşünce Düzeni İhtiyacı

“Yeni Dünya Düzeni” “yeni bir düşünce düzeni” ile mümkündür. Corona virüs salgın süreci, yeni bir düşünce düzeni oluşması için insana kendisini, kâinatı ve kainatla arasındaki ilişkisini tekrar sorgulama ve tefekkür imkânını sunmaktadır.

Eski Hâl Muhal Ya Yeni Hâl Ya İzmihlâl

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi: “Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl.” Yani eskiye dönüş neredeyse imkânsız. Ya yeni hale ayak uyduracağız. Ya da mahvolup söneceğiz.

Muhteşem Gemi

Küre-i arz, kemal-i muvazene, intizam ve mizan ile feza denizinde üzerindeki yüz binlerce tür zihayat ile güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musahhar bir sefine-i Rabbaniyedir. Sonsuz bir kudret, irade, ilim, hikmet sahibi olan Cenab-ı Hakk’ı güneşin ziyasının güneşi göstermesinden daha zahir bir şekilde bize gösterir ve tanıttırır. Kâinatı böyle sanat harikalarıyla yaratıp emrimize veren Ra...[Devamını Oku]

Dünya ve Dünya İşlerine Müslümanca Bakış

Efendimiz (asm) bir hadisinde“Muhakkak ki Allah azze ve celle,sizden birisi bir iş yaptığındao işi sağlam yapmanızı sever.”

Bu Zamanda İ’lâ-yı Kelimetullah Maddeten Terakkiye Bağlıdır

Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde müminler ehl-i küfre karşı “can ve mallarıyla” cihad etmekle emr olunmuşlardır. Mesela Saf Suresi’nde (ayet: 9, 11) şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Sizi elemli bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah’a ve Resulüne iman edip Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”

Nereye Bu Gidiş? Nereye Kadar!

Dünyanın hemen hemen her yılında, hemen hemen her gününde dünyanın bir yerlerinde yaşanan trajediler ile karşı karşıyayız. Ve on yıllardır maalesef hep bir acziyet ile hep aynı sorgulamayı yapıyoruz, bu gidiş nereye? Muhakeme ve Muvazenesini Kaybetmiş İnsanlıkHer on yıllık periyodun başlarında, her on yıllık dönemlerin her yılında ve hatta her yılın hemen bütün günlerinde sarsıcı gelişmelere tanık...[Devamını Oku]

Bahar

Beyaz kefen altında arınıyor dün­ya. Kirlerini akıtıyor topra­ğa. En derinlere gömüyor kar sularıyla. Temizlik yapılıyor kut­lu bir tören için. Buzlar yok eder­ken mikropları, kar temizli­yor toprakları. Rüzgarlar havayı süpürürken bulutlar çeşme kuruyor göklerden… Humma­lı bir çalışma, azami gayret, son sü­rat çırpınış, telaş… derken kut­lu günü müjdeleyen ilk cem­re, ilk kor, ilk ateş, ilk kıvıl...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?