Dua

En sevgiliyle sohbet

Sevginin mâhiyetinde sevgiliyle olan muhabbet ve mükâlemenin daimî olmasını arzulamak vardır. İnsan sevdiği kişiyle birlikte olmaktan, onunla sohbet etmekten öyle büyük bir haz duyar ki, adeta zaman kavramını unutup dakikaların akışını fark edemez. Vuslat ânının nihayete ereceğini düşündüğünde ise, sevenin kalbindeki saadet, yerini derin bir hüzne bırakır…

Duâ’da önemli bir sır: ‘İsm-i Âzam’

Kendi ruhuna, yaradılışına, haline, merakına, alakasına, mesleğine, meşrebine, hangi isim veya isimler daha alâkadar ise o ismi veya isimleri bulmalı, onda ilerlemeli. O ismi veya isimleri bir nevî kendine İsm-i Âzam yapmalı

Duâ Saati

Bu saat gün içinde yapılması makbul duâların meallerini göstermektedir. Duâların orijinal metinleri için duâ mecmuâlarına bakılabilir.

Bazıları tarafından “Peygamber hürmetine, Kur’ân hürmetine” diyerek duâ etmek câiz midir, değil midir? Veya bazılarının dediği gibi bu tür duâlar ‘bidat’ ve ‘şirk’ midir?” diye soruluyor.

DUÂ İKLİMİNE MUKADDİME

Bütün mevcudâtta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât O’nundur. Öyleyse, hamd dahi O’na aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ O’na aittir. Çünkü sebeb-i medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medâr-ı hamd olan herşey O’nundur, O’na aittir.

DUÂDA TEVESSÜL

Sözlükte “bir aracı vasıtasıyla maddi veya manevi derecesi yüksek birine yaklaşmayı arzu etmek, iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak” anlamında ki ‘vesl’ kelimesinden türeyen tevessül: Bir Müslüman’ın işlediği salih amelleri, Hz. Peygamber (sav)’i yahut velileri vesile yaparak Allah’a yakın olmaya çalışmasını ifade eder.1

Bu yazımızda Cenab-ı Hakk’ın Kurân-ı Kerim’de duâya nasıl ehemmiyet verdiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca duâyı emreden Rabbimizin aynı zamanda duânın usul ve adabını bize öğrettiği Âyet-i Celîlere yer verilecektir. Rabbimizin Peygamberler ve râzı olduğu bir kısım kulları vasıtasıyla bize öğrettiği duâlar ise inşaallah başka bir yazıda ele alınacaktır.

Kur’an-ı Kerim’de Dua ve Ehemmiyet

ENES ÇALIK Dua, lügat olarak seslenmek, çağırmak, davet etmek, bir şey veya yardım istemek gibi manalara gelmektedir.[1] Kur’ân-ı Kerîm’de ibadet,[2] yardım istemek[3] nidâ etmek[4] gibi manalarda kullanılmıştır.

Bir Ateist Dua Eder mi? Etse de Kabul Olur mu?

Bazen insan, “Ben çok günahkârım, Allah benim duamı kabul etmez” diye düşünür, bu yüzden Allah’a yönelip dua etmez. Hâlbuki Mevlana’nın da dediği gibi, onun dergâhı ümitsizlik kapısı değildir. Bir insan tövbesini yüz kere bozsa bile, Allah onun yüz birinci defa kapısına müracaat etmesini ister. Allah bazen ateistlerin bile duasını kabul etmiştir. Bu konuda ibretlik yaşanmış bir olayı anlatmak isti...[Devamını Oku]

Sübhaneke Duasının Anlamını Biliyor muyuz?

Meali:“Ey Allah’ım, seni tesbih ederim,Ve sana hamd ederim.Senin ismin mübarektir.Varlığın (saltanatın, zenginliğin, gücün-kudretin) her şeyden üstündür.Senden başka ilâh yoktur.”SÜBHANEKE DUASI İLE İLGİLİ HADİS-İ ?ERİFLERHz. Aişe (ra)’den şöyle rivayet edil­­­miştir: “Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman “Süb­­­ha­ne­kellahümme ve bi­­ham­­­­dike ve tebarekesmü­ke ve te­ala ceddüke vela ilâ...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?