Biyografi

Akşemseddin Hazretleri

İslâm ordularının daha önceki kuşatmalarından birinde şehit düşmüş olan sahâbeden Ebu Eyyüb El Ensari’nin kabrini de Fatih’in isteği üzerine yine o keşfetmiştir.

Âşıklar Sultânı: Yûnus Emre

Bu nasıl bir aşk ki, senelerce tekkeye dağdan odunlar taşıdın. Getirdiğin odunlar ip gibi düzgündü. Hocan Tapduk Emre hazretleri: “Ey Yûnus, bu ne iştir, hiç eğri odun yok?” buyurunca: “Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz.” cevabını vermiştin.Dağdan getirdiğin odunlar gibi, hayatın da, sözün de, özün de düzdü.

Sultan-ül Evliya Gavs-ı A’zam Seyyid Abdülkadir Geylânî

Peygamber Efendimizin (sav), “[highlight]Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir[/highlight]” hadis-i şerifinin bir mazharı olan Gavs-ı A’zam Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri, Güney Azerbaycan’ın Geylân eyaletine bağlı Nif Köyünde 1078’de (H.471) doğdu.

Rusların, Kafkasya’da ortadan kaldırmak istediği İslâmiyeti, tekrar ihya etmek için mücadele veren, Kafkas-Rus mücadelesinin en unutulmaz siması ve düzenli Rus ordularını dize getiren büyük mücahid, Kuzey Kafkasya’nın efsanevi lideri İmam ?amil, 1797 yılında Dağıstan’ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren ilim tahsil etmeye başladı. Otuz yaşına kadar tefsir, hâdis, fıkıh ilimlerini;...[Devamını Oku]

Kâtip Çelebi ve İlim-2

H. HALİT ATLI İlmin Engelleri Her hayırlı şeyin engeli olduğu gibi, büyük bir hayır olan ilmin de engelleri vardır. Bu engeller şunlardır:

Mekânın Cennet Olsun Ömer Ağabey!

Evet, insanlar fâni, hizmet bâki. Yakında vefat eden Ömer Ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim Üstadlarımızla beraber şefaatlerine nail eylesin. Onları görenler olarak Risale-i Nurlardan tam istifadeyle beraber, büyüklerimize omuzdaş olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.

PROF. DR. FERİDUN EMECEN | MÜLAKAT: METİN UÇAR Bizansın başşehri olmak hasebiyle, İstanbul dünyada giderek bilinen bir yer haline geldi. Bununla beraber hadis literatüründe ismi geçen bir şehir. Bu literatüre girmiş olması cihetiyle, daha sonra Arap coğrafyacıları vasıtasıyla iyice yerleşmiş hale geliyor. Yani Emeviler, Abbasiler döneminden itibaren bütün İslam dünyası İstanbul’u bir hedef olarak ...[Devamını Oku]

İstanbul’un Manevi Fatihi: Akşemsettin Hazretleri

İSMAİL KISA Akşemseddin Hazretleri, “Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu zannetmek yanlıştır. Hastalıklar insandan insana gözle görülmeyecek kadar küçük tohumlar vasıtasıyla geçer” cümlesi ile ilk mikrop teorilerinden birini ortaya atmıştır.

Ser Mimârân-ı Hâssa Mimar Sinan

MUSTAFA YILMAZ İslam Medeniyeti Mimar Sinan, 1490 yılında, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yirmi iki yaşında, Yavuz Sultan Selim’in hükümdarlığı sırasında başlatılan ve Rumeli’de olduğu gibi Anadolu’dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama nedeniyle İstanbul’a gelişinin ardından, orduya asker yetiştiren “Acemi Oğlanlar Ocağı”na girmiştir. Ocakta dülgerliği (marangozluk) öğr...[Devamını Oku]

Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri: Selimiye Camii

MUSTAFA YILMAZ Yapıldığı günden bugüne kadar bir mimari şâheser olduğu konusunda herkes ittifak et­miştir. Selimiye için “Taşın dehaya ulaşma­sı veya dehanın taş kesilmesi” tarifini ya­panlar olmuştur. Bu cami Osmanlı İmpa­ratorluğu’nun Avrupa’daki gücünün hâlâ devam ettiği XVI. yüzyıldaki politik ege­menliğini de vurgulayan son sultan yapısı­dır. Selimiye’nin kubbesi, sanayi öncesi mi­maride tek ...[Devamını Oku]

Bahtiyar Genç: Ahmed Ammar

CELİL AKAR Dünya bir misafirhanedir. Dünyaya gelen her insan bu misafirhanede belli bir süre bulunur ve misafirlik süresi sona erdiğinde asıl memleketi olan ahiret yurduna döner.  Bu sebepten en bahtiyar insan odur ki bu dünyada misafir olduğunu bilir ve hayatını ona göre tanzim eder.

Şifrenizi mi unuttunuz?