Asr-ı Saadet

Sadece Kur’an Diyorlar

Bazı kimselerin, “sadece Kur’an yeterlidir. Başka şeye gerek yok”, “Kur’an İslam’ı”, “Bize meal yeter”, “Hadislerin doğruluğunu bilemiyoruz” gibi sözlerini işitiyoruz.

Kime Sahâbe Denir?

“Hem Sahâbeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyâde Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ef‘âl ve akvâlinin muhâfazasına, bâhusus ahkâma ve mu‘cizâta dâir ahvâline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehâdet ediyor.

Mahmil sözlükte, deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzla­rında taşınan, karşılıklı oturulacak şekilde yapılmış bir çeşit kapalı sepet olarak ifade edilmektedir.

TARİHTEN SAYFALAR

Mekteb-i Tıbbiyye-i ?âhâne Mekteb-i Tıbbiyye-i ?âhâne, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan bir tıp fakültesidir. Yapımına 1894’te başlanmış ve 1903 yılında ta­mamlanmıştır.

Vusulsüzlüğümüz Usulsüzlüğümüzdendir

MUSTAFA TOPÖZ İnsanın gönül verdiği, uğruna çalıştığı davasının hak ve meşru oluşu ne kadar önemli ise kullandığı vesîlelerin, yolların, usullerin de o kadar hak ve meşru olması gerekmektedir.

En “Değer”li Miras Sünnet-i Seniyye

İBRAHİM SARITA? Bir uyanış, ayağa kalkış, diriliş çare­si arar da durur hak ve hakikate su­samışlar İşte Sünnet-i Seniyye…Ab-ı hayat kaynağı…

ELİF HÜMA ARSLAN Ağustos ayının ortalarındaydık. Bah­çemizdeki fındıklar yeni yeni olgun­laşmaya başlamış, yeşil kabuklarıyla dalların arasından bizlere gülümsüyorlardı.

Âlem-i İslamın Anahtarı Türkiye’dir

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı François Ferdinand’ın, Saraybosna’yı ziyareti esnasında 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından suikastla öldürülmesi[1] dünya tarihinin eşine az rastlanır dönüm anları arasında yer almıştır.

Minber

MUSTAFA YILMAZ Minber, cami ve mescitlerde, dînî bayram ve cuma günlerinde, imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek kürsüdür. Aşağı tarafında perdeyle örtülmüş bir kapısı bulunur. En yüksek yerinde durulacak bir sahanlığı olup, bu sahanlığın dört köşe­sindeki direklere dayanan küçük bir kubbesi ve bunun üstünde de minarenin külahına benzeyen bir külahı vardır. Minber, lügatte “Yüksek yer” man...

Gençlik Baharı

MÜCTEBA YILDIZ Gençlik, sene içindeki Mâh-ı Nisan gibidir. Nasıl ki Nisan ayı geldiğinde ortalık yeşillenir, güneş ışıl ışıl parlar, içine yaşama sevinci dolup evin içinde durası gelmez insanın; aynen öyle de gençlik döneminde tozpembe görür hayatı insan. Taşı sıksa suyunu çıkaracağını düşünür. Sürekli hareket halindedir, hiçbir engel tanımaz. Boşuna “delikanlılık” dememişler; kan galeyanda, vücut...

Selef-i Salihîn Kimdir?

ZAKİR ÇETİN Cenab-ı Hak, her ne kadar son kitabı ve son Peygamberi göndermişse de, imtihan gereği olarak, insanlara hayır veya şerri tercih edecek bir cüz-i ihtiyarî vermiştir. Allah, hayrı isteyenlere seve seve o hayrı verdiği gibi, yapılmasını istemediği şerri ise, kişi kendisi istediği için, imtihan gereği, o şer ve fenalığı yaratır. İşte Asr-ı Saadetten bugüne kadar, Cenab-ı Hakk’ın bizden uym...

Sahabeler ve Bizler

Sual: Asr-ı Saadette maddi bir cihad vardı. Onlar maddi zor­luklar çekmişler ama biz şu an nefislerimizle manevi ola­rak cihad ediyoruz. ?u an bizim işimiz daha zor görünüyor. Bundan dolayı, onların zamanına göre şuan bizim manevi mücadelemiz daha yüksektir diyebilir miyiz?

  • 1
  • 2
  • 8

Şifrenizi mi unuttunuz?