allah

“Allah’ın Rahmetinden Ümid Kesmeyin!”

“İnsanlar hiç imtihan edilmeden, (sâdece) ‘İman ettik!’ demeleriyle (kendi hâllerine) bırakılıvereceklerini mi sandılar?” (Ankebut, 2) Bazen sıkıntı, bazen üzüntü, bazen hastalık gelecek. Biz talep ettiğimizden değil, olması gerektiği için; olması, olacak olan ihtimaller arasında en güzel olan olduğu için gelecek. İşte o vakit bizden istenen bir başka hal oluyor: sabır. Mümkün mü öyle bir hal? Acı...[Devamını Oku]

Bir “Değer” Ölçüsü: Süreklilik, Rıza-yı İlahi’dir

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara,altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı olduklarıCennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler vadetti.Allah’ın rıdvânı (razı olması) ise daha büyüktür!İşte büyük kurtuluş budur!(Tevbe, 72)

Kâinat kitabı denilen bu âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi yaratıcısına verir. Ve dünyada var olan her bir eser, diğer tüm varlıkların Allah’ın eseri olduğunu gösterir ve işaret eder. Keza yoktan var etmeye ve yaratılışa dair her bir fiil, yaratılış hakikatine dair bütün fiillerin kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder.

Karanlığın Ardındaki Aydınlık

Hayrı ve şerri yaratan ve yarattığı her şeyi güzel kılan, her şeye karşı iyi ve güzel muamelede bulunmayı emir buyuran, her zorluğun yanına bir kolaylık, her karanlığın ardına bir aydınlık koyan Rabbimize hamdolsun! (ا?لْخ?يْرُ ٖفيما? اخْتا?ر?هُ الّ?لهُ)

Galip Olan Daima Allah’tır, Fakat İnsanların Çoğu Bilmez

Peygamberimiz (sav)’in pek çok mucizesi olmakla beraber, bu mucizeler içerisinde en büyüğü Kur’ân’dır. Peygamberimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerden her bir peygambere insanların iman etmesi için (Allah tarafından) mutlaka mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize ise Allah’ın bana vahy ettiği Kur’ân’dır.

Delil Allah’ın (cc) İcadıdır

“Allah’ı bırakıp da haklarında (Allah’ın) bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sâhibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Hâlbuki o zâlimlerin, hiçbir yardımcısı yoktur.” (Hac, 71) Allah’ın insanı davet ettiği iman için insanı yalnız ve dayanaksız bırakmadığının en büyük delili ve ispatı, insanın içinde bulunduğu âlem yani kainattır.

İzzet Allah’ındır

İzzet kelimesi lügatte bir kimsenin başkaları karşısında bedenî, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb. yönlerden güçlü, etkin ve saygın olması, baskı altına alınamaz bir konumda bulunması durumunu da ifade eder ve “acizlik, alçaklık” manasındaki zilletin karşıtı olarak kullanılır. Kur’an’da Allah’a, resulüne ve müminlere mahsus olduğu bildirilen izzet, kesintisiz ve sonsuz olan hakiki bir izzet i...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?