ahlak

Annenizin veya Babanızın

Flört EtmesindenHoşlanır mısınız? Mümin, kendisi için istediği güzel bir şeyi başkası için de isteyen insandır. Öte yandan kendisi için zararlı olarak gördüğünü Müslüman kardeşi hakkında da zararlı olarak görendir. Bu insanî ve İslami ölçüyü esas alarak maalesef ortaokul seviyesine inmiş, flört denilen masummuş gibi gösterilen hakikatte gayet tehlikeli bir toplumsal probleme temas etmek istiyorum.

Ayet ve Hadislerle Güzel Ahlak

“Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı,ahlâkı en iyi olanıdır.” (Buhârî, Edeb, 39) buyurulmuştur.Bu duruma göre ahlâkî açıdan mükemmel bir anlayış vedavranışa sahip olmayan kişi iman açısından dakemâle ermiş olamaz.

Ahlakınız Güzel, Bahtınız Açık Olsun!

Selamünaleyküm Sevgili Çocuklar!Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz yerinde mi? Okul, ders vesaire onları sormayacağım. Zaten her­kes fazlasıyla soruyordur. Son zamanlarda bazı bilgiler ge­liyor kulağıma. Sizler de duyu­yorsunuzdur muhtemelen.

İyiliğin Karşılığı İyilik Olmalıdır

Sadi ?irazi, şöyle anlatır: Bir hükümdarın oğlu attan düştü ve boyun kemikleri birbirine girdi. Öyle ki, boynu fil boynu gibi gövdesine battı. Başını çevirebilmek için bütün gövdesini döndürüyordu.

“Genel Ahlakın Korunması…”

Toplumsal Gelenek veAnayasal Yükümlülük Genel Ahlak hem tarih hem medeniyet hem düşünürlerin ifade ettikleri pek çok boyutlar hem de çağdaş hukuk sisteminin bir parçası olması itibariyle ihya ve muhafazası gereken bir olgudur. Ahlakı öğretmek ve genel ahlakı muhafaza etmek devletin bir görevidir. Genel ahlaka aykırı davranmamak, yani ihlal etmemek de her türlü kişi ve kuruluşun hem hukuksal hem de...[Devamını Oku]

Ahirete İman ve Ahlak

İslamiyet iman, ibadet ve ahlak esasları üzerine tesis edilmiştir. Peygamber Efendimizin (asm) üstün ahlakı tüm Müslümanlar için en önemli rehberdir. Peygamber Efendimizde (asm) bulunan yüce ahlakın her bir davranışta en yüksek seviyede olduğunu dost düşman herkes kabul etmiştir.

Ailede Mahremiyet

Mahremiyet insanın saygınlığı­nı ve onurunu koruyan özel bir alanı tanımlamaktadır. Diğer tüm canlılardan farklı olarak, beden mahremiyeti ve ev mahremiyeti ilkel kabileler de dahil her insanda doğuştan var olan doğal bir duygudur. Mahremiyet sadece kadın erkek ilişkilerine indirgenebilecek kadar basit bir kavram değildir; sözün ve hatta düşüncenin bile mahremiyeti vardır.

Dijital Ahlak Mümkün mü?

Dijital alemi yeni bir solukla, dijital ahlakı tesis ederek ve yeniden insanın ayrılmaz bir parçasına dönüştürecek insanlık ailesini dijitalde erdemli kılacak bir ortak akla ihtiyaç var ve bunun başarmak zorundayız. Çünkü artık hayatımın bir parçası yani işimiz alışverişimiz, eğitimimiz olan dijital dünyayı ahlak ile buluşturmak öncelik kazanmıştır. Bu vazife hepimizin…

Edep Yâ Hû!

“Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ’danGiy ol tacı emin ol her belâdan” Arapça kökenli bir kelime olan “edeb”, başlangıçta “ziyafe­te da­vet” anlamı taşımakta iken bugün sözlükte, “İnsanın ha­ta­ya dü­şüp utanılacak şeyler yap­ması­nı önleyen; yerinde ve öl­çülü davranmasını sağlayan me­leke, söz ve davranışlardaki öl­çülülük; bir hususta haddini bilip sı­nırı aşmama, terbiye, nezaket, za­ra­fet…” olara...[Devamını Oku]

Güzel Ahlak

İnsanoğlunun bütün çabaları, mutlu yaşamak içindir. Peygamberlerin gönderiliş sebebi de insanların dünyevî ve uhrevî mutluluklarını kazanmalarını temin olduğu gibi, tarih boyunca felsefecilerin temel uğraş alanlarından biri2 de mutluluk olmuştur.

Evin de Hayası, Edebi, İffeti Vardır

Bundan 10 yıl önce evimizin içini namahremden koruduğumuzda mahremiyetimiz ihlal edilmezdi. Maalesef günümüzde evimizin içi herkesin telefonunda, sadece evimizin içi de değil, eşimizle yakın anlarımız, yediğimiz, içtiğimiz, ev hali görüntülerimiz, her şeyimiz. Eskiden gündüz tül perdeyi, akşam olunca da güneşliği kapatır, evimizin dışarıdan görünmemesi için iğne ucu kadar açık alan kalmamasına öze...[Devamını Oku]

Evladımın Yüreğindeki Kahramanlık Cevheri\” Değer”i

KahramanlıkCevheri/“Değer”i Kahramanları olan aziz bir milletiz/ümmetiz biz.Mesela,Yahudi’nin kalesinin devasa kapısının, bileklerinde küçük bir kalkana dönüştüğü cenk meydanlarının aslanı Hz. Ali kerremallahü veche (Allah yüzünü ak etsin)…Âlemlere rahmet olan Efendisine yönelen oka en hızlı şekilde başını yetiştiren Ebu Katede (ra)…“Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size ada...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?