Zübeyde KAYRICI

Milli Eğitim için bir proje: Bilim Ligi

?imdiki toplum hayatını şekillendiren en mühim unsurlardan iki tanesi, oyun ve sinemadır.

Büyüklük alameti küçüklük

Büyüklük, insanın yaşından gelebildiği gibi bulunduğu makamdan da gelebilir. İnsan yaşça büyük olabilir. Büyük bir makamda da bulunabilir. Bunlar o insanın büyük olduğunu tam manasıyla göstermez. Yaşça büyük bir insanın büyüklüğü, küçüklerine karşı gösterdiği merhamet ve şefkatle doğru orantılıdır. Makam sahibi bir insanın gerçek manada büyük veya küçük olduğu bulunduğu makam ve mevkîde görünmek i...

Gönüller Üzerine Kurulan İrfan Mektebi

İrfan Mektebi’ni Risâle-i Nur Üniversitesi’nin bir meyvesi, bir yayını, bir eğitim tarzı olarak görüyoruz. Bu vesile ile İrfan Mektebi’nin aslı olan Risâle-i Nur Üniversitesi hakkında 1950’lerde Eşref Edib (Fergan) tarafından kaleme alınıp Sebilü’r-Reşad gazetesinde ve üniversiteli genç talebelerin hazırladığı Tarihçe-i Hayat’a derc edilen makalenin bazı kısımlarını alıntılayarak İrfan Mektebi oku...

Haliliye Mesleği, Hıllet Meşrebi

Yakın dost demektir Halîl. Bu sıfat da Halîlullah yani Allah’ın dostu mânâsında İbrahim Aleyhisselâm’a verilmiştir. Öyleyse Halîliye mesleği Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın mesleğidir. Ve Allah’a dost olmak demektir. Hıllet ise Haliliye kelimesi ile aynı kökten olup can-ı gönülden ve samimi olarak dost olmaktır.

Sâdıklardan Olabilmek

(Ey şefkatli Resûl!) Eğer (seni dinlemeyip senden) yüz çevirirlerse, artık de ki: ‘Allah bana kâfîdir.’” (9/129) buyurarak Habîbine ders veren Allah ü Teâlâ, Habibi olan Resûl-i Ekrem (asm)’ın şahsında, bütün ümmet-i Muhammed’e, sıdkı ve sadâkati, yani imanı ve tevekkülü, metaneti ve teslimiyeti, fedakârlığı ve cefakârlığı ders veriyor.

Şifrenizi mi unuttunuz?