Zafer ZENGİN

Zor İmtihan:Evlilik

Kur’an hâdimlerinin imtihanları hep çetin olur. Yolları dikenli, meşakkatli olduğu gibi sırat misali kıldan ince kılıçtan keskincedir. Nur talebelerinin hizmet hayatlarındaki en mühim dönüm noktalarından ve en keskin virajlardan biri de evlilik hayatına adım atarken yapacakları tercihtir. Evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeli? Evlilik için müstakbel eşte aranılan hususiyetler ne olmalı? Kiml...

Her Doğruyu Söylemek Doğru mu?

Her Doğru Her YerdeSöylenmeli mi? Dünya nüfusunun artması, iletişimin son derece kolay ve süratli oluşu, sosyal hayatın çok hızlı ve etkileşimli bir hal alması insanlar arasındaki münasebetlerin önemini artırmıştır. Sosyal hayatın içinde bu derece yoğun iletişim ve etkileşim halinde olan insanların ne söyledikleri, kime söyledikleri, neyi söyledikleri, nasıl söyledikleri çok müahimdir. Hayatın hız...

Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz (2)

Ölçü: Bu Zamanda Cihad Muzâaf Bir Farz-ı AyndırBu zamanı inkar asrı olarak teşhis eden sevgi­li Üstadımız 11. Lema’nın 1. Nüktesinde şöyle önemli bir noktaya dikkat çekmektedir: “Rasûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük ederse (sımsıkı yapışırsa), yüz şehîdin ecrini ve sevabını kazanabilir.”1 “Evet sünnet-i seniyeye ittiba etmek, mu...

Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz

Dinin farz kıldığı amellerden biri de cihattır. Cihat, maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi cihat, küffara karşı zamanın şartlarına uygun silahlarla yapılan muharebeye denilir. Manevi cihat ise başta nefis, şeytan ve tüm ehl-i küfre karşı ilim, marifet, takva ve salih amellerle karşılık verip bu istikamette sebat etmek şeklinde tarif edilebilir. Maddi cihat, düşmanların hücumu zama...

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi

Hz. Üstad bu mesele ile ilgili şöyle bir ifade kullanır: “Her şakirdin, her bir talebenin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur.”1Sevgili Üstadımız Nur talebelerinin vazifele­ri­­­nin yanında günümüzün tabiriyle vizyon ve mis­yonunu da İhlas Risalesinde şu cümleler­le açıklar: “İşte ey Risâle-i Nur...

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir.Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet ediyoruz. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları gibiyiz. Ümmet-i Muhammediye Aleyhissalatü Vesselamı “Darusselam” olan cennete götüren bir Rabbani geminin hizmetkârlarıyız. Vazifemiz kendimizle beraber müminlerin...

Din Nasihattir, Samimiyettir(2)

İnsanlara vaaz ve nasihatte bulunurken muhatabın durumunu göz önüne almak gerekir. Muhatabımız daha nefsini ıslah edememiş birisi ise ona “sen” diliyle hitap etmek, nefs-i emmaresini, müdafaaya sevk etmesine sebep olur. Nefsi avukatlığa başlar. O kişi de hatalarını, kusurlarını görmez, göremez.

Din Nasihattir,Samimiyettir

Din nasihattir, samimiyettir. Evvela nâsihin öğüt verdiği şeyleri nefsinde yaşaması gerekir. Sonra da nasihat ettiği kişinin hayrını murad etmesi ve bunda samimi olması lazımdır. Nefsini ıslah etmeyenin başkasını ıslahı zordur. Nefsine söz geçiren kişinin kelamı kalplere tesir eder. Üstadımız nefsini Risale-i Nurlarla ıslah ettiği için, Nur talebelerine ders verdiği hakikatler onların kalplerinde ...

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır (2)

Ölçü: Risale-i Nuru sair kitaplardan ayıran en belirgin özelliklerinden birisi de toplumun tamamına hitap ettiği halde her seviyeden insanın ondan kendi anlayışı nispetinde istifade etmesidir.

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır

Üstad Said Nursi Hazretleri, eserlerinde pek çok yerde dile getirdiği gibi Risale-i Nurların kısm-ı ekserisi ilhamen yazdırılmıştır. Kur’an’ın ve imanın sırlı hakikatlerini aklı gözüne inmiş bu zamanın insanlarına öyle harika bir şekilde ifade ediyor ki benzerini yapmak gerçekten çok zor görünüyor.

Eski Hâl Muhal Ya Yeni Hâl Ya İzmihlâl

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi: “Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl.” Yani eskiye dönüş neredeyse imkânsız. Ya yeni hale ayak uyduracağız. Ya da mahvolup söneceğiz.

Dâbbetü’l-Arz Coronavirüs (Covid 19) Müdür? (2)

Geçen ayki yazımızda Kur’an’daki “Dâbbetü’l-arz” ifadesinin tefsirlerde ne suretle açıklandığına dair bir kısım malumat vermiştik. Bu sayıda da Corona virüsün tevafuk noktasındaki bir kısım münasebetlerine temas edeceğiz.

  • 1
  • 2
  • 6

Şifrenizi mi unuttunuz?