Yusuf KAPLAN

Üç Said: Âlim, Ârif, Hakîm

YUSUF KAPLAN Bediüzzaman Hazretleri, bir yandan, bi­zim mede­niyetimizin hayat köklerini ha­re­kete geçirerek vasat’ımızı kuran, bize ve insanlığa hayat sunan ilim, irfan ve hik­met menzillerinde çıkılan yolculukta inşa edilen “dil”i baştan sona deşifre etmiş; öte yandan da, tıpkı Efendimiz (sav) gibi “şâhid”, “mübeşşir” ve “nezir” özellikleriy...

Bediüzzaman: Âlim, Ârif, Hakîm

YUSUF KAPLAN Söyleyeceğimiz sözü, bütün insanlığa ve bütün insanlı­ğın birikimini ciddiye alarak söyleyemediğimiz sürece, söy­leyeceğimiz sözün bir kıymet-i harbiyesinin olacağını da, insanlığın yaşadığı köklü varoluş sorunlarına merhem ola­bileceğini de sanmıyorum.

Medyatik Oryantalizm: Kültürel Sömürgecilik

YUSUF KAPLAN Modernliğin bütün dünyaya çeki düzen vermeye başladığı üç yüzyıldan bu yana başka bir dünyanın eşiğine fırlatıldık. Bütün insanlık olarak. Batı uygarlığının modernlikle birlikte geliştirdiği meydan okuma, medeniyetlerin, dinlerin, toplumların, hatta bir toplum içindeki etnik azınlıkların birbirleriyle ilişkilerini alt üst etti. Sadece birbirleriyle değil, birbirlerinin zihinleriyle, k...

Medresetü’z-Zehra: Üniversite Projesi mi, Medeniyet Projeksiyonu mu?

YUSUF KAPLAN Bediüzzaman, çağrısı çağını kuracak bir külliyat bıraktı bize. Çağ aşacak ve çağ açacak bir külliyat. Bu külliyatı ne kadar kavrayabiliyoruz acaba? Bu sorunun cevabını verebilmemiz için önce rahatımızı kaçıracak birkaç kışkırtıcı soru sormamız gerekiyor: Bediüzzaman Hazretleri, ne zaman yaşamıştı? Bediüzzaman’ın ne zaman, hangi zaman aralığında, nasıl bir zamanda yaşadığını bihakkın b...

Fütûhât-ı Ramazan

YUSUF KAPLAN Fütûhât-ı Ramazan-1: Orucun Benzersizliği: Kendi’nden Geçerek Kendi’ne Gelmek

Şifrenizi mi unuttunuz?