Alpaslan Talha Akkurt

Nisyan ile Ünsiyet Arasında İnsan

Davranışları isimleriyle uyumlu insanlar için “ismiyle müsemma” tabirini kullanırız. Hatta adı konana çeksin diye devlet erkanının, aile büyüklerinin, milli kahramanların ismi çoklukla tercih edilir. Adı konduğu için mi huyu çeker, yoksa huyu benzeyeceği için mi kalbimiz o isme meyleder bilmem ama isimlerin karaktere etkisi artık neredeyse genel kabul görmüş bir olgu.Bir tarafta eşref-i mahlukat, ...

Süpermen Gerçek Değil!

Güncel siyasi olayları konu­şur­ken, tartışırken çoğunlukla kişi­lerin kendilerini boşuna yor­duk­larını düşünürüm, her ne ka­dar bazen kendimizi alevli tar­­tış­­maların içinde bulu­versek de.Bu, bazen hükümet meseleleri olduğu gibi bazen de dünya siyasetine dair olabiliyor.Bir noktada kendimi dışarı çekebilmek için kendi kendime şöyle diyorum: “Bu konuların tartışılarak karara bağlandığı ortamla...

Şifrenizi mi unuttunuz?