Pedagoji Derneği

Tatil Demek

PEDAGOJİ DERNE?İ Dinlenmek Demektir Çocuklar için tatil demek, öncelikle dinlenmek demektir. Maalesef günümüzde eğitim saatleri artmış, okullar tam gün eğitim vermeye başlamıştır. Okullardaki başarı ve rekabetin artması nedeni ile çocuklar okullara, okul sonrasında ise etüt merkezi ve takviye kurslara gider hale gelmiştir. Yoğun sınav stresi, ödevler, testler, anne-babanın beklentileri derken çocu...

Çocukta Mahremiyet Eğitimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Mahremiyet eğitimi, cinsel eğitimden daha kapsamlı bir kavramdır. Cinsel eğitim, çocuğun kendi cinselliğini tanıması, gelişim sürecinde cinsellikle ilgili yaşayacağı fiziksel ve duygusal farklılıkları öğrenmesi yanında, anne babasına sorduğu cinsellikle ilgili soru ve cevapları kapsar.  Mahremiyet eğitimi ise cinsel bilgilerin yanında daha çok kendisinin ve diğer insanlarının...

Tüketim Çılgınlığı ve Çocuk

PEDAGOJİ DERNE?İ Tamah ve açgözlülük, başka hiçbir çağda bugün olduğu kadar şiddetli hırs halinde kendini açığa vurmamıştır. İnsanoğlu var olduğundan beri, elde etme hırsı hız kesmemiş aksine daha da artarak ‘kazanma, elde etme, tüketme’ çılgınlığı şeklinde devam etmiştir. İşte hayatımıza sinmiş bu tüketim kültürü bazen o kadar ileri gitmektedir ki, günümüz insanı farkında olmadan ailesini ve çocu...

Çocuk ve Kahraman

PEDAGOJİ DERNE?İ Her hikâyenin, romanın ve filmin bir kahramanı vardır. Masal dinlerken, tarihi bir olayı okurken veya bir sinema filmi izlerken karşımıza kahramanlar çıkar. Tüm hikâyeyi onlarla beraber yaşar, onlarla heyecanlanır, onlarla beraber üzülür ve güleriz. Kahramanlarda kendimizden bir şeyler gördüğümüzde onunla özdeşim kurup daha fazla etkileniriz. Bu kahramanlar kendi serüvenlerine eşl...

Çocukların Okula Alışması Nasıl Sağlanır?

PEDAGOJİ DERNE?İ Anne ve babanın çocuğun okula gitmesi ve alışması konusunda fikir birliği içinde olması, aynı tutumu benimsemesi çok önemlidir. Ebeveynden birinin farklı tutumu, “Çok ağlıyor, bırakın gitmesin” diye yaklaşması çocuğun direncini daha da artırır.

Kurban ve Çocuk

PEDAGOJİ DERNE?İ Çoğumuzun, çocuklukla ilgili önemli hatıralarında bayramlar büyük yer tutar. Bayram kimi zaman hediye, kimi zaman harçlık bazen de kavuşmaktır. Ama illa, heyecandır bayram. Heyecandır bir gece öncesinden uykumuzu kaçıracak kadar.

Çocuk ve Tatil

PEDAGOJİ DERNE?İ Yaz aylarının gelmesi ile birlikte çocuklar için uzun bir tatil dönemi başlar. Bu tatili çocukları için verimli hale getirmeyi tüm anne-babalar ister. Bu dönem iyi bir şekilde değerlendirildiğinde tatil, çocuk için hem öğrenme hem de dinlenme dönemi olur. Peki tatil, çocuk için ne demektir?

Bilgisayarın ve İnternetin Zararları

PEDAGOJİ DERNE?İ Aileler ilk önce çocuklarının bilgisayarı öğrenmesini keyifle izler ve bununla gururlanır. Sonrasında evde dağıtan ve koşturan bir çocuk yerine, yerinden kalkmayan, oyuncaklarını dağıtmayan bir çocuk anne-babalara daha avantajlı gelir.

Çocuğun Bilişsel (Zihinsel) Gelişimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİ?SEL GELİ?İM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi ve dünyayı anlaması ve düşünme yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelme sürecidir. Piaget gelişim dönemlerini 4 ana başlığa ayırmıştır. Piaget’e göre tüm çocukların bu geli...

Karne Nasıl Olmalı?

PEDAGOJİ DERNE?İ Tarihimizde ilk karne kullanımı Osmanlı’nın sonlarına denk gelmektedir. Ne ilginçtir ki o günden bugüne karneler aşağı yukarı aynı tasarıma ve içeriğe sahiptir. Her şeyin değiştiği ve geliştiği bir asırda karnelerin yerinde sayması bizce doğru değildir.

Anne-Baba Nedir? Ne Değildir?

PEDAGOJİ DERNE?İ Günümüz dünyasında birçok şey gibi “değerler” ve “kimliklerimiz” de birbirine karışıyor. Bu karışıklığa bir de gündelik hayatın koşuşturması eklenince varoluş tarzımızı belirleyen kimliklerimiz iyiden iyiye işlevsiz hale geliyor. Kimi zaman da kimliklerimizi daha etkin kullanmak gayesinde olmamıza rağmen, kim olduğumuzu, kimliklerimizi bu koşuşturmaca içinde unutabiliyoruz.

Çocuk Ve Ölüm

PEDAGOJİ DERNE?İ Ölüm, hayatımızın kaçınılmaz ve insana acı veren gerçeklerinden biridir. Ölüme şahit olmak ve yakınlarımızdan birisinin ölümünü görmek bizi üzer. Her ölümün ardından bir yas süreci başlar. Ölen kişi ile bağlarımız arttıkça, ölümün verdiği hüzün de artar.

Şifrenizi mi unuttunuz?