Osman Sonsak

Risale-i Nur’da İslam Medeniyeti ile Batı Medeniyeti

OSMAN SONSAK Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir.[1] Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar;

OSMAN SONSAK İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur’ân onda indirilmiştir.”[1] Ve “?üphe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.” [2] ayetlerinde ifade edildiği üzere Kur’ân, Ramazan ayında Kadir Gecesinde indirilmiştir. Kadir Gecesinde bir bütün olar...

Yanı Başımızdaki En Büyük Hazineyi Gizleyen Perde “Ülfet”

OSMAN SONSAK Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Âyet­­ler, necimler (yıldızlar) gibi ül­­fet perdesini deler atar. İnsanın ku­­la­ğından tutar, başını eğdirir. O ül­fetin altındaki havariku’l-âdât (sürekli ger­çekleşen harika) mu’cizeleri o âdiyat (sı­ra­danlık) içerisinde gösterir.” 1

Kur’ân-ı Kerim’in Yazılması ve Korunması

OSMAN SONSAK Rabbimizin ezelî kelâmı olan Kur’ân, kıyamete kadar bütün asırlara ve tüm insanlara hitap eden bir kitaptır. Allah’ın hükümlerini her asra ve bütün insanlara tebliğ eden Kur’ân’ın değişmeden muhafaza edilmesi, Allah’ın hikmetinin gereğidir ve dahi Cenab-ı Hakk’ın da vadettiği bir hakikattir.

Gerçek Adalet Nasıl Tesis Edilir?

OSMAN SONSAK İnsanların yaratılışı itibariyle duygularına ve kabiliyetlerine bir sınır konulmamıştır. Bu sebeple insan, iyiliği arzu ettiği gibi kötülüğe de meyledebilir. Hakkı savunduğu gibi batılın yanında da yer alabilir. Yaptığı işlerinde zulümler ve adaletsizlikler meydana gelebilir. Bunları önlemek için toplum ortak çalışmalarında adalete muhtaçtır. Her ferdin aklı adaleti idrakten aciz oldu...

Şifrenizi mi unuttunuz?