Oğuz Düzgün

İnsan-ı Aksânın Mescid-i Aksâya Dayanılmaz Uzaklığı

Bu çağın bir Mescid-i Aksâ sorunu yok. Sorun, “insan-ı aksâ” oluşumuzdan kaynaklanıyor. Modern özneler olarak varoluşumuzun kaynağından uzak düştük. Bu uzaklık bizi “değersiz” kılıyor. Çünkü bizi değe...[Devamını Oku]

Şeyleşirken Yitirdiklerimiz Hakkında

Modernizm, insanı insan yapan iman gibi bir değeri onun elinden almış ve yerine ikame etmeye çalıştığı sözde değerlerle, imanın eksikliğini unutturmaya çalışmıştır. Oysa hakikate yapışık olan ruh, unu...[Devamını Oku]

Ölüm Bilinemez, Tadılır

Ölüm kimisi için lezzetli iken, kimisi için de lezzetsiz olabilecekbir tatma (zâika) hâlidir: De gustibus non disputandum est:Tatlar (zevkler) tartışılmazdır.

Risale-i Nur Işığında Bir Müfredat Teklifi

“Big Bang-Büyük Patlama” teorisini günümüzdeki bakış açısıyla anlatan ders kitapları olacağı gibi, bu olayı Risale-i Nur’un önerdiği “imani” bakış açısıyla anlatan ders kitapları da olmalıdır. Dolayıs...[Devamını Oku]

Faziletli Şehre Doğru Bir Kendisel Dönüşüm

Kentsel dönüşüme ayırdığımız paranın, enerjinin, mesaininyüzde birini “kendisel dönüşüme” ayırsak,şehirlerimiz de medeniyetimiz de kurtulacak, ihya olacak.Zira o şikayet ettiğimiz kentler, her biri bi...[Devamını Oku]

Her Formül Eksik Biraz

Evet bugün elimizde bulunan bütün formüller hem doğrudurhem de fazlasıyla eksiktir. Çünkü o formüllerde, kâinattaki kanunları vefiilleri gerçekleştiren bir Gizli/Mutlak Özne görmezden gelinmiştir.Bu i...[Devamını Oku]

Modernizm ve Post-Modernizm Arasında Hakikati Yitiren İnsan

Batı’da tezahür eden aydınlanma düşüncesiyle birlikte sonsuzluktan koparılan insan, bilgi ve imanın birbirinden ayrıştırılması gerektiği iddiasıyla, varoluşun anlamını bozmada ne denli mahir olduğunu ...[Devamını Oku]

Heidegger’in Takkesi

Röportajın başlığı ise Heideg­ger’e ait anlamlı bir ifade: “Bizi Ancak Bir Tanrı Kurtarabilir.” İlgili röportaj, Martin Heidegger’in Todtnauberg’teki kulübesinde çekilen fotoğraflarla da zenginleştiri...[Devamını Oku]

Modernizm’in ‘Sünnet’ine İttiba

Eğer İslam dini bir cümle olarak düşünülürse, bu cümlenin fâili yani öznesi, Allah’ın kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’dir. Yani bu din, Kur’ân’ın emirlerine göre yaşanmak zorundadır. O halde yaşanacak din,...[Devamını Oku]

Batı Öldü

Batı kavramı mücessem bir ülkeler coğrafyasından öte, muhayyel bir kavramlar topoğ­raf­yasını simgeler. Köklerini an­­tik Yunan’a dek uzatan bu kav­­ramlar topoğrafyası, sadece Avru­pa’da değil, hemen...[Devamını Oku]

Bu Yazıyı Kâbe’den Yazıyorum

OĞUZ DÜZGÜN Kâbe-i muazzama… Beytullah… Orada duruyor işte. Ölenler, değişenler, ayrılanlar, dönüşenler bir halden bir hale geçip gidiyor ama Kâbe hâlâ orada…

Harry Potter Kimin Ajanı?

OĞUZ DÜZGÜN Harry Potter benzeri Fantastik içerikli romanların başarılarını görüp hayıflanmak ve “keşke…” bataklıklarına sürüklenmek yerine, kendi zengin kaynaklarımıza yönelmemizin vakti geldi de geç...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,