Ogün PEÇENEK

Onu Arar

İnsanoğlu her daim bir arayış içine girmiştir. Bazen varlığını bazen de var olmak üzerinden var etmenin arkasındaki sırrı sorgulamıştır. Bazıları bu arayışta kaybolmuş, bazıları insan-ı kâmil mertebesine ulaşmıştır. Bu arayış, başka maksat ve vesilelerle günümüzde de devam etmektedir.

Bilim Tarihi Sohbetleri’ne Dair Birkaç Önemli Not

Fuat Sezgin… Ömrünü ilme, bilime adamış bir deha. Onun eserlerini okudukça, “Ne çok öğrenecek şeyimiz varmış” diyor insan. Fuat Sezgin’i tanıtan kitaplardan biri de Sefer Turan ile gerçekleştirdiği söyleşidir. Bu söyleşi kitaplaşmış ve ‘Bilim Tarihi Sohbetleri’ adında yayımlanmış. Biz de bu yazımızda, tarihimize -özellikle bilim tarihimize- ışık tutması açısından bu söyleşiden bazı notlar aktardık...

Cemil Meriç, bir fikir adamı. Zamanını ilme adamış bir mütefekkir. Ömrü araştırmalarla, sentezlerle geçmiş; vardığı sonuçlarla adeta külliyat oluşturmuş bir sosyolog. Bu külliyatın içerisinde öyle bir eser var ki, diğer eserlerin yoğrulmuş hâli: “Bu Ülke…”. “Bu Ülke”yi okumadan Cemil Meriç’i anlamak zor. “Bu Ülke”yi okumadan Meriç’e göre asrı tanımak, izm’leri bilmek, medeniyetin tanımını yapmak, ...

Nizamın Yolu Vahdettir

İnsanoğlu yaratıldığından itibaren yaratılış gayelerini ve evreni anlamaya çalışmış ve bu konuda çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların neticesinde ilerlemeler kaydetmiş; kendisine kolaylıklar sağlamıştır. Bunları yaparken de belli metotlara ve belli bir düzene göre hareket etmiştir. Aslında bizi ilgilendiren konu tam da budur.

Kavl-i Leyyin ve Risale-i Nur    ’da Kavl-i Leyyin Metodu

OGÜN PEÇENEK Kavl-i Leyyin Nedir? Kavl-i leyyin,  Arapça bir ibare olup, “yumuşak sözle anlatma. Kırıcı olmama, suçlamama, hakaret etmeme, bağırıp çağırmama, nazik ve kibar olma, gönül okşayıcı olma” demektir. Yani sert ve enaniyetli olmayan söz anlamındadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; sert olmayan, muhatabı kırmayacak ve muhatabın sözü söyleyen kişiye karşı sert ve kırıcı tavır almaması...

Lezzetin Bekası Lezzetten Daha Lezizdir

OGÜN PEÇENEK Dil bekâsın, dost fenâsın istedi mülk‐i tenin, Bir devâsız derde düştüm ah ki Lokmân bîhaber.[1] Beka; kalıcılık, ölmezlik[2] anlamlarında olup Arapça kökenli bir kelimedir.

Tevbe, Dikeni Gül Etmektir

OGÜN PEÇENEK Allah Tövbeleri Kabul EdendirSözlükte “Allah’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “Günahtan Allah’a dönme” anlamındadır. Yani tövbe; insanların işlediği günahlardan sonra pişmanlık duyup bir daha yapmamak üzere Allah’tan af dilemesidir.

Şifrenizi mi unuttunuz?