Necati İlmen

Süleymaniye’de Bayram Sabahı

Tarih 24 Temmuz. Kardeşim de corona ile tanıştı.Oysa bana bir şey olmaz modundaydı.Belki de gençliğine güveniyordu. Lakin şairin dediği gibi: “Güvenme hiçbir şeyine, bir sel gelip alabilir /Bana bir şey olmaz deme, her an her şey olabilir.”

Karga ile Bülbül

Karga çöplüklerde geceler,Bülbül bahçelerde.Karga leşi sever, bülbül gülü.Karga kulakların düşmanı,Bülbül ruhların inşirahı.Bülbülün derdi var.

Seni de Vururlar Ey Acı

“Seni de vururlar bir gün ey AcıUçuşup durduğun kanatlarındanSazın, sözün, türkülerin tükenirEllerin koynunda kalakalırsın?akaklarına kar yağıyor bilesin ey AcıGül açan yüzlerimizde

Özgürlük

Yaşadığını hissetmektir özgürlük adım adım. Gölgelenirken dokunmaktır güneşe. Ciğerle­ri­ne kadar çektiğin havayı bırakırken gökyüzüne Hu’dur. Avu­cunda biriktirdiğini paylaşmaktır insanlarla. Nefes vermektir nefessizlere. Ortak olmaktır acı­­­lar şirketine. Kimsesizlerin kim­­sesi olmaktır. Zamandan za­man çekmektir kendine. Oy­na­maktır çocuklarınla güvercin taklası bazen saklambaç yahut körebe.

Ayasofya

Ayasofya’yı yirmi yıl önce ilk ziyaret ettiğimde binanın mimari yapısına büyülemiştim adeta. Binanın bazilika tarzında yapılan kubbesi hem teknik hem de estetik açıdan eşine az rastlanır bir özellikte. Kubbelerin en büyüğünün altından baktığınızda, binanın gökle birleştiğini ve bir şemsiye gibi tüm müştemilatını örttüğünü görürsünüz.

Hira’nın Gölgesinde

Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır.Sana ne kötülük gelirse kendindendir.(Nisa Suresi, 79) Dünyamız Covid 19 diye nitelendirilen virüsle tanışalı aylar olmasına rağmen, milyonlarca insanı ensesinden yakalamış durumda. Ölenler ise altı yüz bine merdiven dayamak üzere. Bu illetin Çin’in Wuhan şehrinde bir et pazarında satılan yarasadan geçtiği söyleniyor.

Berceste (2)

Tevazu sahibi olmak?air bir tecahül-i arif yapar sez­dirmeden. Bildiği halde bilmez­likten gelir. Cemal-i hüs­nünle mağrur olursun derken aslında “Mağrur olma!” der, bizlere. Yine kemal-i hüsnü­nün noksanı yok mu derken de kemal noksanlığımıza vurgu yapar.

Üçüncü Reşhanın Tahlili

“Eğer istersen, gel, Asr-ı Saadete, Ceziretü’l-Araba gidelim. Haya­len olsun, onu vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte, bak: Hüsn-ü siret ve cemal-i suretle mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde mu’ciznüma bir kitap, lisanında hakaik-aşina bir hitap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor.

Berceste

Güneş katreye nasıl sığıyorsa sayfalar dolusu yazıyı, hattaciltler dolusu kitapları da bir beytin dizelerine sığdırmak pekâlâ mümkün. “Eğer maksat eserse mısra-ı berceste kâfidir” diyerek bercesteninne olduğunun çerçevesini çizer Ragıp Paşa aslında.

Temsiliyet Davamız

“Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki, bizi kendi ruhumuza kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın; hayâya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın; vicdanlarımıza her an Allah’ın huzurunda yaşamayı öğretsin…Nurettin TOPÇU

Bir Öğretmen Prototipi

En önemlisi de öğrencilerinin bilişsel yönleri kadaronların ruh ve mana köklerine de hitap edebilen,Akif’in deyimiyle “imanlı, edepli, liyakatli ve vicdanlıbir muallim olmayı şiar edinen” maneviyat doktoru bir eğitimci,

İkinci Reşhanın Tahlili-2

Peygamberimiz (sav) yerinden doğruldu vemübarek elini parlayan Ay’a doğru kaldırdığındaAy ikiye ayrıldı. Ardından yanındaki sahabelere dönerek,“?ahit olun, şahit olun.” dedi.

Şifrenizi mi unuttunuz?