Mustafa YANKIN

Yahudiler Cebrail Aleyhisselama Neden Düşman?

Cebrail Aleyhisselam, meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah’a en yakın olanıdır. Onun için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Me­­lâike” denmiştir. Vahyi ge­tir­­mekle görevlidir. Kuran-ı Ke­rim’de Cebrail (as)’e güvenilir anlamına gelen “Ruhu’l-emîn” denilmiştir.Cebrail Aleyhisselam’ın Diğer İsimleriCebrail Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerîm’de, “Cibril, Rûhul­ku­düs, Rûhulemîn, Rûh v...

İsrafil Aleyhisselâm canlılar âleminde en haşmetli tecellilerden olan diriltmek ve hayat vermek fiilleri ile ilgili olarak Hâlık Teâlâ’ya mahsus İlâhî icraatları temsil eder, ihya emirlerine ibadet ve itaat neşvesiyle nezaret eder. Peygamber Efendimiz (sav) bir gün pek mahzun gelmişti. Mübarek simasını hüzün bürümüştü. Ashab-ı kiram endişeyle sordu:

Edebiyat geleneğimizde şairler, sanatla ve şiirle ilgili görüşlerini genellikle eserlerinin önsözünde dile getirmişlerdir. Tanzimattan sonra gazete ve dergilerin yayın hayatımıza girmesiyle bu meyandaki görüşlerin dile getirilmesi daha çok mecmualar aracılığıyla olmuştur.Eski edebiyatımızda, şiir ve sanata dair görüşlerinin yer aldığı yazılar maalesef çok fazla değildir. Çünkü eski edebiyatımızda ...

Kâinatta Ne Kadar Atom Vardır?

Vücudumuzda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunmaktadır.Tek bir hücrede samanyolundaki toplam yıldız sayısının 1000 katı kadar; yani 100 trilyon atom (zerre) bulunmaktadır. Buna göre ortalama 70 kilo ağırlığındaki bir insan vücudunda yaklaşık 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 atom bulunduğu tahmin edilmektedir. Kainattaki zerreleri varın siz hesap edin…

Sübhaneke Duasının Anlamını Biliyor muyuz?

Meali:“Ey Allah’ım, seni tesbih ederim,Ve sana hamd ederim.Senin ismin mübarektir.Varlığın (saltanatın, zenginliğin, gücün-kudretin) her şeyden üstündür.Senden başka ilâh yoktur.”SÜBHANEKE DUASI İLE İLGİLİ HADİS-İ ?ERİFLERHz. Aişe (ra)’den şöyle rivayet edil­­­miştir: “Hz. Peygamber (asm) namaza başladığı zaman “Süb­­­ha­ne­kellahümme ve bi­­ham­­­­dike ve tebarekesmü­ke ve te­ala ceddüke vela ilâ...

Edebiyatımızda Peygamber (sav) Sevgisi

Rabbim, gönlümüzü Allah ve Resulü’nün sevgisiyle doldursun. Bu yazımızda, “edebiyatımızda Peygamber (sav) sevgisi” gibi güzel bir mevzuyu; örnekleriyle ele almaya gayret edeceğiz.

Edebiyatımızda Peygamber (sav) Sevgisi

Mevlid ?airi Süleyman Çelebi (1351-1422, Bursa)Yaşı atmışa dayanmış Süleyman Çelebi’nin, imamı bulunduğu Bursa Ulu Camiine bir İranlı vaiz gelir. Kürsüye çıkar ve “Peygamberlerden hiç­birinin arasında ayrım yapmayız…” mealinde­ki Bakara suresinin 285. ayetini tefsir etmeye başlar.

Fuat Sezgin’den Alınacak Çok Dersler Var!

Geçen sayımızda Fuat Sezgin Hoca’yı bir nebze tanı(t)maya çalıştık. Bu yazımızda Fuat Hoca’nın hayatından çıkaracağımız dersler üzerinde duracağız.

Bilime Adanan Ömür: Fuat Sezgin

Sevgili Peygamberimiz (sav), “Âlimler yeryüzünün kandilleridir…”1 buyurmuş. Âlimi bu kadar güzel tanımlayan başka bir söz biliyor musunuz? Efradını cami, ağyarını mani bir tanımlama. Zira ilimsiz ve âlimsiz bir dünya karanlıktır.

Miraç

Mirac-ı Nebevi, Kur’an-ı Kerim’den ve mübarek şahsından sonraPeygamber Efendimizin en büyük mucizelerindendir. Her mümin miraç meselesi üzerinde, sadece mucize kabilinden değil, hakikat kabilinden ciddi bir şekilde durmalı ve miracın sırr-ı lüzumunu, hakikatini, hikmetlerini, semeratını idrak etmeye çalışmalıdır.

İlmin Yok Olması Kıyamet Alametidir.

Enes bin Malik (ra)’ten:Resülullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki:“İlmin ref’ olunması, cehlin kökleşmesi, şarabın içilmesi,zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.”

Kurban Gönülleri Yakınlaştırıyor

Ya Rabbi! Senin rıza-yı şerifini gaye ve maksat yaparak; dünyadaki muhtaç, mağdur, mazlum Müslüman kardeşlerimizin mahzun gönüllerine bir nebze olsun neşe serpmek, dertlerine ve kederlerine ortak olmak, sevinçlerini paylaşmak için yola çıkıyoruz. Yolculuğumuzu hicretten say. Azımızı çok eyle. Amelimizi makbul, sa’yimizi meşkûr, manevi ticaretimizi riyadan, şandan, şöhretten uzak, sadece senin rıza...

Şifrenizi mi unuttunuz?