Mustafa Yılmaz

Doğu Anadolu’da Bir Selçuklu Şehri “Ani”

Her karış toprağı atalarımızın ve şühedanın kanıyla sulanmış olanAni’nin sonsuza kadar Türk-İslâm yurdu olarak kalması;biz Müslüman Türkler için simge değeri bulunan Fethiye veEbu’l Menuçehr Camileri restore edilerek en kısa süredeibadete açılması en büyük temennimizdir.

Kış

Sular kararır, sema kararır âlem zulmette kalır. Vakit yatsıdır ve insan nura, ışığa, rahmete muhtaçtır. Siyah kefeni giyen hazan mevsiminin yerini artık beyaz kefen almıştır. Ölmüştür artık tüm alem. Kalmamıştır insandan eser. Unutulmuştur herşey. Kapanmıştır artık imtihan kapısı. Bitmiştir artık dünya hayatı. Kahhâr-ı Zülcelal kahretmiştir herşeyi. Batırmış, bitirmiştir koca alemi. Son vermiştir...

Anadolu’nun Kadîm Geleneği Kitâbeler

Uygarlıklar ve medeniyetler be­şiği Anadolu, bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan ticaret yollarının kesiştiği stratejik bir kavşak noktasında bulunması ve bereketli toprakları onun her dönemde değerini koruyan bir öneme hâiz olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu özelliğinden dolayı Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği, bir...

İstanbul’un Âbidevî Meydan Çeşmeleri

Meydan çeşmeleri, Lâle Devrinde Osmanlı Devleti’nin çağın değişen estetik ve sanat anlayışı gözetilerektasarlanmış, uygulanmış ve İstanbul dakentsel mekânlar olarak yerini almışmimarî yapılardır.

İslâm İnancının Temel Umdesi “Kelime-i Tevhid”

Tevhid inancı “Kelime-i Tevhid” de ortaya konmuştur.“Allah’tan başka ilâh yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.” Sözü İslâm dininin temelini oluşturmaktadır.Bu tevhid inancını “Dil” ile ikrâr ve “Kalp” ile tasdikten sonraancak Allah’ın dinini kabul etmiş ve girmiş sayılmaktadır.

Şadırvanlar

İslâm dini temizliğe büyük önem vermiş ve bunu başta namaz olmak üzere bazı ibadetlerin ön şartı saymıştır. Namazın Mekke döneminde Miraç gecesi farz kılındığı, Cebrâil’in Peygamber Efendimiz (sav)’e namaz ve abdesti öğreterek birlikte abdest alıp namaz kıldıkları ve söz konusu ayetin nüzulünden önce asla abdestsiz namaz kılınmadığı, siyer âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Namaz...

Duvar Çeşmeleri

Temelde su içmek ve temizlik amacı ile inşa edilen çeşmeler, her ne kadar İslâmiyet öncesinde de var olmuş ise de, İslâm’ın temizlik anlayışının sembollerinden biri olarak toplum hayatında yepyeni bir boyut ve önem kazanmıştır. Türkler için de İslâm’ın kabulünden önce suyu kutsal kabul edip gösterdikleri saygı ve ihtiram, İslâmiyet’in kabulünden sonra âdeta bir ibâdet şekline dönüşmüştür. Sebil ve...

Yusuf Sinan Efendi Nâm-ı diğer: “Sümbül Efendi”

“Hangi çiçeğe varıp el attıysam Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldüler, onları dalından koparıp zikir ve tesbih etmesine mâni olmaya gönlüm elvermedi, bu zavallı Sümbül dalından kopmuştu ben de bu çiçeği size getirdim” Asıl adı Zeyneddin Yusuf Si­nan’ dır (Merzifon 1451-H.856 / İstanbul 1529-H.936). Buluğ çağına kadar Isparta’nın Uluborlu kasabasında eğitim görmüş, oradan İstanbul’a gelmiştir.Dev...

Doğunun İncisi: İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt’ın beş kilometre uzağında, eski şehir merkezinde sarp kayalar üzerine kurulmuş bir kartal yuvası gibi durmaktadır. Fars, Selçuklu ve Osmanlı mimarîsinin özelliklerini birleştiren mimari bir sanat şâheseridir. Özellikle sarayın muâyede (kutlama, bayramlaşma) salonuna girildiğinde Endülüs saraylarındaki atmosfer hissedilir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan sonra, son ...

İstanbul’un Rûhâniyetli Bir Beldesi: Eyüp Sultan

Vakit 622 yılının Eylül ayının sonları, Kutlu Nebî yapılan baskılara daha fazla dayanamayıp Mekke’den Medine’ye hicret etti, Medine’ye vardığında tüm Medîne halkı kendilerini evinde misafir etmek için âdeta birbiriyle yarışıyor, devesinin yu­larını tutup yalvarıyor ve “Ey Allah’ın Resûlü bizim evimize misafir olup, şeref veriniz” di­yor­­lardı. Kimsenin gönlünü kır­­­mak istemeyen Efendimiz (s.a.v...

Mûsa Muslihiddin (Merkez) Efendi

(Denizli 1463- İstanbul 1552) Osmanlı döneminde İs­tan­bul’un önde gelen tasavvuf merkezlerinden biri olan Merkez Efendi Külliyesi, Zeytin­burnu ilçesinde, eski adı “Mevlevîhane Yenikapısı” olan Mevlânâkapı’nın dışında, kendi adını taşıyan mahallede ve cadde üzerinde yer almaktadır. Külliyenin çekirdeğini oluşturan tekkenin kurucusu, Halvetiyye tarikatının Sümbüliyye koluna mensup “Merkez Efendi” ...

Sıbyan Mektebi

Sıbyan, Arapça bir kelime olup “Sabi: çocuk” kelimesinin çoğuludur. Osmanlı Devleti’nde ilköğretim seviyesindeki bu okullara genel olarak “Sıbyan Mektebi”; hemen her mahallede bir sıbyan mektebi bulunmasından dolayı “Mahalle Mektebi” ve taş bina olarak inşa edildiği için “Taş Mektep” denilmiştir.

  • 1
  • 2
  • 8

Şifrenizi mi unuttunuz?