Mustafa Yılmaz

Mûsa Muslihiddin (Merkez) Efendi

(Denizli 1463- İstanbul 1552) Osmanlı döneminde İs­tan­bul’un önde gelen tasavvuf merkezlerinden biri olan Merkez Efendi Külliyesi, Zeytin­burnu ilçesinde, eski adı “Mevlevîhane Yenikapısı” olan Mevlâ...[Devamını Oku]

Sıbyan Mektebi

Sıbyan, Arapça bir kelime olup “Sabi: çocuk” kelimesinin çoğuludur. Osmanlı Devleti’nde ilköğretim seviyesindeki bu okullara genel olarak “Sıbyan Mektebi”; hemen her mahallede bir sıbyan mektebi bulun...[Devamını Oku]

Kazınan Tarihimiz!..

Bir milleti millet yapan en temel unsurlardan dil ve dînin yanında, târih şuûrunun da büyük önemi vardır. Milleti oluşturan fertlerin, ait oldukları kültürü oluşturan ortak geçmişi bilmesi, atalarının...[Devamını Oku]

Türkiye Mevlevîhâneleri

Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin vuslatından sonra halifesi Hüsameddin Çelebi, oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Ârif Çelebi daha sonra tasavvufi bir ekol olan Mevlevî tarikatının temellerini attılar. Mevlev...[Devamını Oku]

Hattat Ahmed Karahisârî

Doğum tarihi kesin olarak bi­lin­meyen Ahmed Şem­sed­din Karahisârî’nin Af­yon­­ka­ra­hi­sar’ da doğduğu imzalarından an­­la­­şıl­­­mak­tadır. Yazılarına attı­ğı im­­za­larında Esedullâhi Kir­mâ­nî (8...[Devamını Oku]

Fethin Sembolü Ayasofya Camii

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya’ya mihrab, minber ve minare ekleyerek camiye çevirmiş, kuzeyine de medrese inşâ etmiştir. Kılıç hakkı olan camisini vakfiyeyle öze...[Devamını Oku]

İslam Medeniyeti Kandiller

Camii, tekke, türbe gibi mekânların içinin aydınlatılması için kandillerden faydalanılmıştır. İslâm medeniyetinin bir ürünü olan kandiller, aydınlatma aracı olmalarının yanı sıra, estetik ve sanatsal ...[Devamını Oku]

Dâruşşifâlar

Türk İslâm kültürü içerisinde önde gelen sosyal yardım kurumlarından biri de “Dâruşşifâ”lardır. Dâruşşifâ’lar, varlıklarını büyük oranda vakıflar sayesinde koruyarak devam ettirmişlerdir.

İ SL   A M MEDENİ   Y   E T İ

Orta Asya’nın Anadolu’ya mirâsı Ahşap Camiler Tavanların ve tavanları taşıyacak olan direklerin yapımında kullanılan malzemenin ahşap olduğu camiler “Ahşap Cami” olarak adlandırılmaktadır.

Gravür Sanatı

Fransızca bir terim olan “Gravure”, kazıma resim sanatı demektir. Bir baskı tekniği olarak matbaacılık ve sanat ürünlerinin üretiminde kullanılan gravür, bir kazıma şekli, çukur baskı veya oyma baskı ...[Devamını Oku]

Zamanın Anıtları Saat Kuleleri

Saat, Doğu’da geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği Batı’da ortaya çıkmıştır. XIII. yüzyıldan itibaren görülen bu yapıların ilk örnekleri İngiltere Westminister ve İtalya Padua’daki saat kulel...[Devamını Oku]

Luh

Müslüman Afrika’nın çeşitli bölgelerinde; kırsal kesimlerde bulunan medreselerde eğitim gören öğrenciler “Luh” ya da “Loh” adı verilen tahta levhalarla eğitim görmektedir. İslâm’ın ilk yıllarından ber...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 7
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,