Mustafa Topöz

Nurdan Maddeler

BÜTÜN ÇEKİRDEK VE TOHUMLARIN 7 ÖZELLİĞİ11 Hikmet-i Rabbâniye’nin birer mucizesidirler.

Nurdan Maddeler

RİSALELERDE GÖZÜKEN HARİKA GÜZELLİK VE TESİRDEKİ BEDİÜZZAMAN’IN 4 HİSSESİ11 Şiddetli ihtiyaç.2 Talep.3 Gayet acziyet.4 Tazarru ve niyaz.

Nurdan Maddeler

İLÂH? VE NEBEV? LÂFIZLARIN BA?KA DİLDEKİ TERCÜMESİNİ OKUMANIN 3 ZARARI11 Bunlar, latifelere daima feyiz veren daimi birer membadırlar. Tercüme ile bu lâfızlar kaybolduktan sonra, daimi letâifin (ince duyguların) daimi hisseleri de kaybolur.2 Her harfin en az on sevabı zayi olur.

Nurdan Maddeler

İNSAN 3 ?EYİNİN KIYMET VE BÜYÜKLÜ?ÜNE GÖRE MÜKÂFAT VEYA CEZA GÖRECEKTİR11 Cinayetinin büyüklüğü.2 Mahiyetinin ehemmiyeti.3 Vazifesinin azameti.

Nurdan Maddeler

İNSANIN Dİ?ER CANLILARA OLAN ÜSTÜNLÜ?Ü ?U 4 İTİBARLADIR11 Yüksek seciyeler sahibi olması.2 Cem‘iyetli istidâtlarının olması.3 Küllî ibadetlerinin olması.

Bediüzzaman’dan Milletvekillerine Nasihatler

“Yeni Türkiye” olmak yolunda, 2023 hedeflerine doğru yol alan memleketimizde her alanda gerçekleşen büyük değişimlerin temel taşlarının sağlam oturması gerekmektedir. Kendi öz değerlerimiz ve gerçeklerimizle yüzleşme sancıları yaşadığımız günümüzde, bu nasihatlerin vekillerimiz ve idarecilerimiz için ufuk açıcı olacağını ümit ediyoruz.

Nurdan Maddeler

HZ. EBUBEKİR’İ (ra) HZ. PEYGAMBER’LE (sav) BERABERLİ?İ İLE ME?HUR ve MÜMTAZ KILAN 3 HUSUSİ VASFI11 Bu dünyada, Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (sav), herkesten fazla ve hususi anlamda birlikteliğinin ve arkadaşlığının olması.2 Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (sav) has sohbetlerine mazhar olması.3 Vefat-ı nebevîden sonra en önce vefat ederek, ahiret’te de ona ilk kavuşmakla yine maiyetine girmesi.

Nurdan Maddeler

MADD? MUSİBETİ MANEVİ MUSİBETE DÖNÜ?TÜREN 2 YANLI?1Başa gelen maddî musibetler, eğer aşağıdaki 2 yanlış yapılırsa, bedenden kalbe sirayet eder ve bir manevi musibete dönüşür. Maddî musibet, kalbe yerleşen bu manevi musibete dayanarak devam eder.1 Maddî musibeti büyük görmek.2 Merak.

Nurdan Maddeler

MUCİZÂT-I KUR’ANİYE RİSALESİNDE GEÇEN AYETLERİN 3 ÖZELLİ?İ11 Dinsizlerin tenkit ettiği ayetler olmaları.2 Fen bilimleriyle meşgul olanların itiraz ettikleri ayetler olmaları.3 İnsî ve cinnî şeytanların, haklarında vesvese ve şüphe verdikleri ayetler olmaları.

Nurdan Maddeler

İSLÂM ?ERİATININ ÇIKTI?I 4 MENBA1‘İslâmî hükümler’ anlamına gelen şeriat, Kur’an ayetlerinin aşağıdaki 4 özelliğinden ortaya çıkmıştır.1 Nusûs, yani kesin hükümler.2 Vücûh, bir kelimenin farklı ayetlerde farklı anlamlara gelebilmesi.3 İşârât, yani işaret yoluyla başka manaları ve hükümleri kasdetmesi.4 Rumûz, yani işaretle kasdetmeye göre daha da gizli bir ima ile başka manaları ve hükümleri k...

Nurdan Maddeler

RİSALE-İ NUR’A DOST OLMANIN    5 ?ARTI1 1èRisale-i Nur’a ve hizmetine ciddi taraftar olmak. 2èHaksızlığa kalben taraftar olmamak. 3èBid’alara kalben taraftar olmamak. 4èDalâlete kalben taraftar olmamak. 5èRisale-i Nur’dan istifade etmek.

Nurdan Maddeler

RİVAYET UYDURMANIN                        SEBEP OLDU?U 5 CİNAYETİ1 Bir kısım insanların dine hizmet niyetiyle, bir kısım hasımların da dini ifsad etmek kastıyla olağanüstü yetenekleri olan ‘kahraman hikâ­ye­leri’ ve rivayetleri uydurmaları, hakikati perdesiz görmenin önüne çekilen kal...

Şifrenizi mi unuttunuz?