Mustafa Topöz

Siyasi İnkilaplar İslam’a Zarar Veremez

Siyaset âleminde gerçekleşen bir inkılâptan dolayı İslâm’ın zarar görmesinden korkulmaz. Bu meseleyi Bediüzzaman Hazretleri’nin Münâzarât isimli risalesinden istifade ile arz etmeye çalışayım. Evet korkulmaz; zira İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sön­mez. Gündüz gibidir; göz yummak­­la gece olmaz. Gözünü ka­payan, yalnız kendine gece yapar.

Dünya ve Dünya İşlerine Müslümanca Bakış

Efendimiz (asm) bir hadisinde“Muhakkak ki Allah azze ve celle,sizden birisi bir iş yaptığındao işi sağlam yapmanızı sever.”

Nurdan Maddeler

HADİSLERDE HAZRET-İ MEHDİ’NİN HABER VERİLMESİNİN 3 HİKMETİ11 Her asırdaki müminlerin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek.2 Ümmetin, başına gelen dehşetli hadiselerde ümitsizliğe düşmemesi.3 Müminleri, İslâm âleminin nurani bir silsilesi olan Âl-i Beyt’e manevi olarak rabt etmek.

Nurdan Maddeler

BÜTÜN ÇEKİRDEK VE TOHUMLARIN 7 ÖZELLİĞİ11 Hikmet-i Rabbâniye’nin birer mucizesidirler.

Nurdan Maddeler

RİSALELERDE GÖZÜKEN HARİKA GÜZELLİK VE TESİRDEKİ BEDİÜZZAMAN’IN 4 HİSSESİ11 Şiddetli ihtiyaç.2 Talep.3 Gayet acziyet.4 Tazarru ve niyaz.

Nurdan Maddeler

İLÂH? VE NEBEV? LÂFIZLARIN BA?KA DİLDEKİ TERCÜMESİNİ OKUMANIN 3 ZARARI11 Bunlar, latifelere daima feyiz veren daimi birer membadırlar. Tercüme ile bu lâfızlar kaybolduktan sonra, daimi letâifin (ince duyguların) daimi hisseleri de kaybolur.2 Her harfin en az on sevabı zayi olur.

Nurdan Maddeler

İNSAN 3 ?EYİNİN KIYMET VE BÜYÜKLÜ?ÜNE GÖRE MÜKÂFAT VEYA CEZA GÖRECEKTİR11 Cinayetinin büyüklüğü.2 Mahiyetinin ehemmiyeti.3 Vazifesinin azameti.

Nurdan Maddeler

İNSANIN Dİ?ER CANLILARA OLAN ÜSTÜNLÜ?Ü ?U 4 İTİBARLADIR11 Yüksek seciyeler sahibi olması.2 Cem‘iyetli istidâtlarının olması.3 Küllî ibadetlerinin olması.

Bediüzzaman’dan Milletvekillerine Nasihatler

“Yeni Türkiye” olmak yolunda, 2023 hedeflerine doğru yol alan memleketimizde her alanda gerçekleşen büyük değişimlerin temel taşlarının sağlam oturması gerekmektedir. Kendi öz değerlerimiz ve gerçeklerimizle yüzleşme sancıları yaşadığımız günümüzde, bu nasihatlerin vekillerimiz ve idarecilerimiz için ufuk açıcı olacağını ümit ediyoruz.

Nurdan Maddeler

HZ. EBUBEKİR’İ (ra) HZ. PEYGAMBER’LE (sav) BERABERLİ?İ İLE ME?HUR ve MÜMTAZ KILAN 3 HUSUSİ VASFI11 Bu dünyada, Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (sav), herkesten fazla ve hususi anlamda birlikteliğinin ve arkadaşlığının olması.2 Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (sav) has sohbetlerine mazhar olması.3 Vefat-ı nebevîden sonra en önce vefat ederek, ahiret’te de ona ilk kavuşmakla yine maiyetine girmesi.

Nurdan Maddeler

MADD? MUSİBETİ MANEVİ MUSİBETE DÖNÜ?TÜREN 2 YANLI?1Başa gelen maddî musibetler, eğer aşağıdaki 2 yanlış yapılırsa, bedenden kalbe sirayet eder ve bir manevi musibete dönüşür. Maddî musibet, kalbe yerleşen bu manevi musibete dayanarak devam eder.1 Maddî musibeti büyük görmek.2 Merak.

Nurdan Maddeler

MUCİZÂT-I KUR’ANİYE RİSALESİNDE GEÇEN AYETLERİN 3 ÖZELLİ?İ11 Dinsizlerin tenkit ettiği ayetler olmaları.2 Fen bilimleriyle meşgul olanların itiraz ettikleri ayetler olmaları.3 İnsî ve cinnî şeytanların, haklarında vesvese ve şüphe verdikleri ayetler olmaları.

  • 1
  • 2
  • 5

Şifrenizi mi unuttunuz?