Mustafa KAYA

Cemaatler ve Tarikatler Hakkında Genelleme Yapmak Doğru Değildir

MUSTAFA KAYA İslam’ın hayat şeklini yani, Kur’an ve Sünneti muhafaza edip diğer nesillere aktaran cemaat ve tarikatları eleştirmek veya kötülemek, İslam kültür ve medeniyetine bir saldırıdır. Yeni gelecek nesillerin bağını İslam’dan koparmaya çalışmaktır. Dünya üzerinde özellikle Batı toplumlarında, dünyanın çeşitli yerlerindeki El-Kaide gibi, DAİ? gibi olumsuz örnekler öne sürülerek, İslam ve Müs...

Şifrenizi mi unuttunuz?