Murat DARICIK

Mihmandâr-ı Resûlullah Ebâ Eyyûb el Ensarî (ra)

Bir şiir dinlemiştim. “Eğer bir gün Peygamber Efendimiz (asm) ziyâretinize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne âniden çalsa kapınızı, merak ediyorum neler yapacağınızı…” diye.

Dilde Islah Hareketleri

“Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın!’ denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. ?unu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.” (Bakara, 11,12)

Osmanlı Türkçesi

Dîvânü Lügati’t-Türk müellifi ve büyük dil âlimi Kaşgarlı Mahmut; Dîvân’ında Oğuz ve Hâkâniye adlı iki edebî şîveden bahseder. Bunlardan Oğuz Türklerinin kullandığı Oğuzca; daha sonra Türklüğün İslâmî devresi içinde ve Osmanlı Hânedanına nispetle Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi adını almıştır.

Ramazan Bir Rahmet Bize….

Ramazan bir rahmet bize Rabbimizden inayet Orucunu tutan mü’min bulur ancak hidayet! İslâm’ın beş şartındandır Ramazan’daki siyam, Birinci gün yatsı vakti teravihe kıyam et!

Dünya ve Ahiret

Dünya ile âhiret iki ayrı âlemdir. Fakat birbirleri ile çok sıkı münasebetleri vardır. Bu iki âlemin sınırları gayet ince bir perde gibi olup hemen birinden diğerine bir perde açmak gibi gayet kolay ve çabuk geçilir.

Namaz Dinin Direğidir

İslamı’n beş şartı vardır, buna sen böyle iman et!Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet. “Essalatu imadüddin” buyurdu peygamberim,İşittim ve kabul ettim, amel ettim, eda ettim.

Şifrenizi mi unuttunuz?