Murat A?CIL

Hayat ne kadar da soru yüklü. Cevap bulutlarının rahmet damlalarına ne kadar da muhtacız. Her soru bir cevap. Doğru her bir cevap da bizi kemalata taşıyan önemli bir adım olabilmektedir.Böyle sorulardan birisine muhatap olmuştum yakın zamanda. Sual şu idi: “İçimden bir ses, yaratıcı var diyor. Bir ses de yok diyor. İkisini de tam anlayamıyorum. İkisini de ispat edemiyorum. Uzun süredir bu durum de...

İnsan

Yeryüzünün halifesi olan insan hem maddi hem manevi olarak harika bir şekilde yaratılmıştır. Manevi yönüyle çok geniş kabiliyetleri bulunduğu gibi maddi vücudunda da harika bir işleyiş ve düzgünlük vardır. İnsanın bu iki yönünde tevhide birçok deliller bulunur. Bu delillerden bazıları şöyledir:

Evladımızı Tanıyamaz Olduk

Peygamber Efendimiz (asm) bu konuda ilk müracaat edeceğimiz kişi olmalıdır. Zira kendi asrında, Arap yarımadasında, çöl şartlarında, çoğunluğu okuma yazma bilmeyen hem vahşi hem de acımasız olan insanları, kısa sürede hem de 23 sene gibi bir zamanda, o asrın en medeni, en merhametli, en yardım sever, en mütevazı ve en keremli insanları haline getirmiştir. Bu öyle bir başarıdır ki eşine rastlanmamı...

İtaat

MURAT A?CIL İslam, insaniyet-i kübra olan en büyük, yüce bir mertebedir. Cenab-ı Hak bu mertebeye her Müslüman’ın ulaşmasını, hem günde kırk defa okunan Fatiha’daki “Ancak sana ibadet (itaat ) ederiz ve ancak senden yardım dileriz”1 ayetiyle, hem de bu manayı ifade eden fiillerin yapılmasını emrederek istemektedir. Zira insan bunun için yaratılmış ve baştanbaşa kâinat bu gayeye matuf olarak hadsiz...

Şifrenizi mi unuttunuz?