Muhlis KÖRPE

Kur’ân-ı Kerim Âlemlerin Rabbi Olan Allah’ın Kelâmıdır

Kelâm-ı Ezelî olan Kur’ân’ın en parlak mazharı, peygamberler reisi, evliyalar seyyidi, fahr-ı âlem ve yaratılmışların en hayırlısı olan; zâhiren Ravza-i Mu­tahhara’da manen Mele-i A’lâ’da bulunan Resu...[Devamını Oku]

İnsan Musibetlere Karşı Tahammül Edebilir mi?

Cenabı Hak insana her sıkıntıyı göğüsleyecek ve her musibetin üstesinden gelecek tahammül gücünü vermiştir. Her kötülüğe dayanacak sabır kuvvetini ihsan etmiştir.

Büyük görünme, küçülürsün

Meziyet ve faziletten mahrum, ham olan insanlarda yani Nakıslarda küçüklük mizanıdır, büyüklük. İnsanın sahip olmadığı şeylerle övünmesi, kendisini büyük görmesi ve göstermesi, bundan dolayı hürmet be...[Devamını Oku]

اَلْحَقُّ يَعْلُو bizzât hem âkıbet muraddır (2)

Birincisi: Cenab-ı Hakk’ın irade sıfatından, Vasf-ı irâdeden gelen yoku var eden ve varı yok eden meşîetle takdirdir. Ona da şer‘-i tekvînî, sünnetullah, âdetullah, tabiat denir. Âlemdeki bu şeriata h...[Devamını Oku]

اَلْحَقُّ يَعْلُو hem âkıbet muraddır

Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi:Madem اَلْحَقُّ يَعْلُو (hak üstündür) hakikati haktır. Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galibdir?Dedim: Dört noktaya bak, bu müşkül de hallolur.Birinci nokta şudu...[Devamını Oku]

Hasletlerin Yerleri Değişse, Mahiyetleri Değişir

İnsanî Bir haslet, kullanılan yer ayrı fakat haslet aynı yani sima birdir. Farklı yerlerde kullanılan aynı hasletten dolayı insanlar Kâh dev olur, kâh melek, kâh sâlih bir kişi, kâh tâlih. Misali şunl...[Devamını Oku]

Her Musibette Bir Cihet-i Nimet Var

MUHLİS KÖRPE Nasıl her şeyde vardır, bir derece-i hararet. Her musibette vardır, bir derece-i nimet. Musibete uğradığında Daha büyüğünü düşün. Sen içine düştüğün sıkıntıdan başını kaldır. Daha büyük s...[Devamını Oku]

Niyet Gibi, Düşünce Tarzı, Tarz-ı Nazar Dahi Âdeti İbadete Çevirir

MUHLİS KÖRPE Cenabı Hakk’ın eseri, Allah’ın (cc) isim, sıfat ve fiillerini tanıtan birer kitap olarak harfî nazarla baksan, hem her bir varlıkta görünen harikulade sanat noktasında değerlendirsen, ken...[Devamını Oku]

Lemaat Tahlilleri

MUHLİS KÖRPE Allah’ın (cc) Rahmet ve Gazabından Fazla Tahassüs Hatadır Cenab-ı Hakk’ın rahmeti açık, kuvvetli, cazip, sevimli, yardımcı ve güneşten daha parlak bir hakikattir. Bu rahmet, kâinatı...[Devamını Oku]

“İslamiyet, Selm ve Müsalemettir; Dahilde Niza ve Husumet İstemez” (2)

MUHLİS KÖRPE Ey Âlem-i İslâmî! Hayatın ittihâdda. Ger ittihâd istersen, düstûrun bu olmalı: هُوَالْحَقُّ  yerine, هُوَ حَقٌّ  olmalı.هُوَالْحَسَنُ  yerine هُوَالْأَحْسَنُ  olmalı. ...[Devamını Oku]

Beğendiğin Şeyde İfrat Etme

MUHLİS KÖRPE “Bir derdin dermanı başka derde dert olur, panzehri zehir olur. Derman hadden geçerse, dert getirir, öldürür.”

  • 1
  • 2
  • 6
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,