Muhlis KÖRPE

Cevap Bekleyen Sorularım

İnsanın düşüncesini meşgul eden en önemli konulardan birisi şer yani kötülük meselesidir. Tarih boyunca insanlar arasında tartışılmış ve tartışılmaya da devam etmektedir. İnsanlar, hayrın Allah tarafından yaratıldığı konusunda fikir birliğine varırken, şerrin Allah tarafından yaratılması konusunda fikir birliğini temin edememişlerdir.

Risale-i Nur Metinlerini Doğru Anlamak İçin Nasıl Okumalıyız?

Risale-i Nur metinlerini anlamanın dabirçok yolları olabilir. Burada kendimceen önemli gördüğüm birkaç tanesiüzerinde durmak istiyorum.

Kur’ân-ı Kerim Âlemlerin Rabbi Olan Allah’ın Kelâmıdır

Kelâm-ı Ezelî olan Kur’ân’ın en parlak mazharı, peygamberler reisi, evliyalar seyyidi, fahr-ı âlem ve yaratılmışların en hayırlısı olan; zâhiren Ravza-i Mu­tahhara’da manen Mele-i A’lâ’da bulunan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm Efendimize nâ-mütenahi, sayısız, sonsuz selâm, salât, tazim, hürmet ve muhabbetlerimizi yâ Rabbî kabul buyur. Âmin!Kur’ân-ı Azimiüşşan’ın ilk muhatapları, kahraman muh...

İnsan Musibetlere Karşı Tahammül Edebilir mi?

Cenabı Hak insana her sıkıntıyı göğüsleyecek ve her musibetin üstesinden gelecek tahammül gücünü vermiştir. Her kötülüğe dayanacak sabır kuvvetini ihsan etmiştir.

Büyük görünme, küçülürsün

Meziyet ve faziletten mahrum, ham olan insanlarda yani Nakıslarda küçüklük mizanıdır, büyüklük. İnsanın sahip olmadığı şeylerle övünmesi, kendisini büyük görmesi ve göstermesi, bundan dolayı hürmet beklemesi hakikatte küçüklüktür.

Birincisi: Cenab-ı Hakk’ın irade sıfatından, Vasf-ı irâdeden gelen yoku var eden ve varı yok eden meşîetle takdirdir. Ona da şer‘-i tekvînî, sünnetullah, âdetullah, tabiat denir. Âlemdeki bu şeriata herkes muhataptır. Herkes eşittir. Tabiat kanunlarına karşı ayrıcalık yoktur. Peygamberlere verilen harikalar ise mucizedir. Mucize dışında onlar da tabiat kanunlarına, âlemin nizamına, yaratılışın ses...

Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi:Madem ا?لْح?قُّ ي?عْلُو (hak üstündür) hakikati haktır. Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galibdir?Dedim: Dört noktaya bak, bu müşkül de hallolur.Birinci nokta şudur: Meslek, meşreb, düşünce, amel, kelam nev’inden olan Her hak­kın her vesilesi hak olmalıdır. Evet, bir Müs­lüman’ın inandığı ve kabul ettiği davası hak olduğu gibi kullandığı usulleri de hak olmalıd...

Hasletlerin Yerleri Değişse, Mahiyetleri Değişir

İnsanî Bir haslet, kullanılan yer ayrı fakat haslet aynı yani sima birdir. Farklı yerlerde kullanılan aynı hasletten dolayı insanlar Kâh dev olur, kâh melek, kâh sâlih bir kişi, kâh tâlih. Misali şunlardır: Kuvvet ve iktidardan mahrum bir Zaîfin muktedir olan bir kavîye karşı haysiyetini korumak ve onurlu duruş gibi izzet-i nefsi sayılan bir sıfatı olsun. Zayıf ve güçsüz insanın kuvvetli insan kar...

Her Musibette Bir Cihet-i Nimet Var

MUHLİS KÖRPE Nasıl her şeyde vardır, bir derece-i hararet. Her musibette vardır, bir derece-i nimet. Musibete uğradığında Daha büyüğünü düşün. Sen içine düştüğün sıkıntıdan başını kaldır. Daha büyük sıkıntılar çekene bak. Bir elin yoksa iki eli olmayanı gör. Bir gözün görmüyorsa iki gözünü kaybedenlere dikkat et. O zaman senden daha büyük musibete uğrayanı gördüğünde sana ait Küçükteki musibetin s...

Niyet Gibi, Düşünce Tarzı, Tarz-ı Nazar Dahi Âdeti İbadete Çevirir

MUHLİS KÖRPE Cenabı Hakk’ın eseri, Allah’ın (cc) isim, sıfat ve fiillerini tanıtan birer kitap olarak harfî nazarla baksan, hem her bir varlıkta görünen harikulade sanat noktasında değerlendirsen, kendi kendine oluşu ifade eden “ne güzeldir yerine”, “ne güzel yapmış yoktan yaratan Sâni‘”, diyeceksin. Eserin sahibini, fiilin failini bulacaksın. “nasıl yapmış yoku var eden, varı da yok eden o mâhı!”...

Lemaat Tahlilleri

MUHLİS KÖRPE Allah’ın (cc) Rahmet ve Gazabından Fazla Tahassüs Hatadır Cenab-ı Hakk’ın rahmeti açık, kuvvetli, cazip, sevimli, yardımcı ve güneşten daha parlak bir hakikattir. Bu rahmet, kâinatın şehadetiyle sabittir. Allah’ın (cc) rahmeti, her şeyi içine alan ve her şeyi kuşatan genişliktedir. Nimet ve ihsanı barındırmaktadır. En kıymetli bir hediyedir. ?u görünen rahmetin üstünde bir rahme...

“İslamiyet, Selm ve Müsalemettir; Dahilde Niza ve Husumet İstemez” (2)

MUHLİS KÖRPE Ey Âlem-i İslâmî! Hayatın ittihâdda. Ger ittihâd istersen, düstûrun bu olmalı: هُو?الْح?قُّ  yerine, هُو? ح?قٌّ  olmalı.هُو?الْح?س?نُ  yerine هُو?الْأ?حْس?نُ  olmalı. Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli: “İşte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir.” dememeli: “Budur hak, başkaları battâldır. Ya yalnız benimkidir güzeli, başkaları...

  • 1
  • 2
  • 7

Şifrenizi mi unuttunuz?