Muhammed Aydın

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN Yedinci ?ua Risalenin İsmi/İsimleri:         Yedinci ?ua, Âyetü’l-Kübrâ, Asa-yı Musa Telif Tarihi ve Yeri:                1938- Kastamonu Dili:                       ...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN Cennet Sözü Risalenin İsmi : 28. Söz, Cennet SözüTelif Tarihi ve Yeri : 1928 (tahmini) – Barla Cennet BahçesiDili : TürkçeKonusu : Cennetin ahvaline yönelik bir kısım tenkitlere verilen cevaplardan ve cennetten söz eden ayetlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere birkaç nükteden ibaret bir risaledir.Risalenin Müellife Göre Değeri:l Telifinde keramet olan bir risaledir. Zira bir vey...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN Yirminci Lema (2) Risalenin İsmi : İhlas RisalesiTelif Tarihi ve Yeri : 1934/IspartaDili : TürkçeKonusu : Müslümanların birlik olamamasının ve dalaleterbabının ise ittifak kurmalarının sebep ve çareleri Risalenin Müellife Göre Değeri:l Tecrübel Naklî deliller kullanmal Muhalif fikrin batıl sonuçlarını göstermel Psikolojik delilleri kullanmal Temsill Hakikati ortaya koyma

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN Yirminci Lema Risalenin ismi/isimleri……..: 20. Lema, İhlas Risaleleri Telif Tarihi ve Yeri:…………: 1934/Isparta Dili……………………………: Türkçe Konusu……………………..: Müslümanların birlik olamamasının ve dalalet erbabının ise ittifak kurmalarının sebep ve çareleri Müellif Yanındaki Değeri….: Metodu……………………..: Tecrübe Naklî deliller kullanma Muhalif fikrin ...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz

MUHAMMED AYDIN 10. Haşir Risalesi Özeti (2) Risalenin İsmi : 10. Söz, Haşir RisalesiTelif Tarihi ve Yeri : 1928- BarlaDili : TürkçeKonusu : Yüce Allah’ın varlığını ispat etmekYüce isim ve sıfatlarını ispat etmekÖldükten sonra dirilmeyi yani Haşri bu isim ve sıfatlar ile ispat etmekRisalenin Müellife Göre Değeri:l Yüzden fazla ayetin bir tefsiridirl En büyük dehaların akıl yoluyla ispat edemedikler...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 15

MUHAMMED AYDIN 10. Söz Haşir Risalesi Özeti Risalenin ismi/isimleri: 10. Söz, Haşir Risalesi Telif Tarihi ve Yeri…:  1928- Barla Dili……………………:  Türkçe Konusu………………:   Yüce Allah’ın varlığını ispat etmek

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 14

MUHAMMED AYDIN Risalenin İsmi : 10. Hüccet-i İmaniye, 20. MektubTelif Tarihi ve Yeri : 1930 – BarlaDili : TürkçeKonusu : Rububiyetteki tevhidin açıklanmasıRisalenin Müellife Göre Değeri:l İnsanlar için büyük müjdeler veren bir risaledir.l Rububiyyetteki tevhidi ispat eden, vahdaniyetin kemal mertebe­sini ve vahdetin kibriya mertebesini gösteren hadisin bir tefsiridir.l Büyük ve ulvî hakikatlerden ...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 13

MUHAMMED AYDIN Risalenin İsmi: 10. Hüccet-i İmaniye, 20. Mektub Telif Tarihi ve Yeri: 1930 – Barla Dili: Türkçe Konusu: Rububiyetteki tevhidin açıklanması Risalenin Müellife Göre Değeri:

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 12

MUHAMMED AYDIN Risalenin ismi: 15. ?ua, el-Hüccetü’z-ZehraTelif tarihi: 1949Telif yeri: Afyon HapishanesiDili: Türkçe

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 11

MUHAMMED AYDIN Hutbe-i ?âmiye Özeti (4) Sevmeyi Sev Dördüncü Kelime: Muhabbete en lâyık şey muhabbettir. Ve husumete en lâyık sıfat husumettir. Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslâmiyet’in mizacıdır, râbıtasıdır. Toplumsal hayatta huzurun kaynağı olan muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyıktır. Toplumsal hayatta huzuru kaçıran düşmanlık ve adavet, her şeyden ziyade nefrete ve ...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 10

MUHAMMED AYDIN Hutbe-i ?âmiye Özeti (3) İnsanoğlu, bu kadar şehadetleri çürütüp, is­tikra-ı tammeyi kırıp, ilahi meşieti ve kâi­nattaki ilahi hikmete karşı inat edip vah­şet, küfür ve dehşetli tahribatında devam edemez. İnsanoğlu hiçbir şekilde âleme ve varlıklara muhalif olarak kâinattaki nizama külli şerleriyle muhalefet ederek, insanlıkta şerrin hayra galip gelmesini hazmetmesi mümkün değildir....

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 9

MUHAMMED AYDIN Hutbe-i ?âmiye Özeti (2) Geçmişte İslamiyet’in Yayılmasına Sekiz Engel Geçmiş zamanda İslamiyet’in yeryü­zü­ne yayılmasına sekiz dehşetli en­gel bulunmaktaydı. 1- Cehalet2- Vahşet3- Dinî taassup4- Papazların ve ruhani reislerin başkanlıkları ve baskıları5- Halkın papazları ve ruhani reisleri körü körüne taklit etmeleri6- Müslümanların arasındaki istibdat7- Müslümanların şeriata muha...

Şifrenizi mi unuttunuz?