Muhammed BOSTAN

Musibetleri Gerçek Manasıyla Anlamak

Alem-i İslam’ın içinde bulunduğu durum, özellikle mazlum coğrafyaların halleri, şuur sahibi ehl-i imanı elem içinde bırakıyor. Bazen bu hüzün ve elem çok tahrik edildiğinde, insan itidal ve istikametini kaçırabiliyor. Aç ve zayıf çocukların ve savunmasız kadınların hallerini, buna mukabil elimizden fazla bir şey gelmediğini düşündüğümüzde çaresiz bir hüzün basıyor.

Kapıyı Açık Bırakmak

MUHAMMED BOSTAN Bazı insanlar yeni bir yol keşfederler, yeni bir çığır açarlar. Daha sonra yürüdükleri bu yolun kapısını açık bırakırlar. Yani kendileri gibi insanlar yetiştirerek, bu yolu onlara mümkün kılarak, açtıkları yolun kendilerinden sonra devam etmesini sağlarlar. Bazıları ise bunu başaramaz ve açtıkları çığır kendileriyle son bulur. Yine açılan bu çığıra liderlik eden kimse de kendisinde...

Kanaat Tükenmez Bir Hazinedir

MUHAMMED BOSTAN Kanaat kısmetine razı olmak, açgözlü olmayıp hırs göstermemek, helal ile yetinip haramı istememek manalarında kullanılır. Zıt anlamları doyumsuzluk, açgözlülük, hırslı olmaktır. Kanaat genelde iktisat kelimesiyle birlikte kullanılır. İktisat ise; her şeyde orta yolu tutmak, lüzumundan az veya fazla sarfiyattan kaçınmak demektir.

Şifrenizi mi unuttunuz?